Diecezja Warszawsko-Praska
Kaplica Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, Sieraków
ul. Henryka Sienkiewicza 80
05-250 Sieraków
16: 30w I piątek i I sobotę miesiąca
09: 15