Diecezja Warszawsko-Praska
Kaplica Matki Bożej Częstochowskiej, Nowe Groszki
Nowe Groszki
05-310 Kałuszyn
12: 30