DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Kaplica Matki Bożej Częstochowskiej, Nowe Groszki
Nowe Groszki
05-310 Kałuszyn
12:30