Diecezja Warszawsko-Praska
Kaplica w Kukawkach, Kukawki
Kukawki 52a
05-281 Jadów
12:30