Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Jubileusz stulecia warszawskiej Prowincji Sióstr Felicjanek

Jubileusz stulecia warszawskiej Prowincji Sióstr Felicjanek

Biskup Romuald Kamiński przewodniczył 2 stycznia 2022 r. Mszy Świętej dziękczynnej rozpoczynającej Rok Jubileuszowy warszawskiej Prowincji Zgromadzenia Sióstr Świętego Feliksa z Kantalicjo (Siostry Felicjanki) pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski.

Liturgii towarzyszył Chór „Cantores Reginae Poloniae” powstały w 1979 roku przy parafii Matki Bożej Królowej Polski w Otwocku – Kresach. Jego założycielką była organistka Siostra Maria Benigna Racka (CSSF).

Na rozpoczęcie modlitwy Ordynariusz Warszawsko-Praski powitał i pozdrowił wszystkie siostry felicjanki:

Drodzy Siostry i Bracia, sprowadza nas dzisiaj jubileusz warszawskiej prowincji sióstr felicjanek – prowincji, która swoją historię pisze pod patronatem Matki Bożej Królowej Polski. Naszą myślą biegniemy, o czym będzie jeszcze mowa, do początku zarówno zgromadzenia, jak i prowincji i dziękujemy dzisiaj Bogu z całego serca za jego wielką dobroć okazaną w tych licznych powołaniach, jakie na przestrzeni tego stulecia tylko w prowincji warszawskiej okazały się błogosławione. Ale przecież radość jednej prowincji nie ogranicza się do niej samej, to też pozdrawiamy z tego miejsca wszystkie polskie prowincje, i macierzystą krakowską, i przemyską, ale także wiemy że z Krakowa felicjanki rozeszły się na cały świat. Także niech czują z nami więź i serdeczne pozdrowienia wszystkie felicjanki na całym świecie, bo radość jednej felicjanki jest radością całej wspólnoty, całego zgromadzenia.

W homilii nawiązując do Listu św. Pawła do Efezjan wskazał na dziecięctwo Boże jako element niezbędny przy dziękczynieniu Bogu:

Tylu ludzi przejdzie przez tę ziemię, a nie powtórzy się drugie takie samo powołanie. My myślimy, że one są takie same albo bardzo podobne, ale każdego z nas prowadzi Bóg osobistą drogą i to jest powód do tego, żebyśmy Boga uwielbiali, bo to świadczy o tym z jaką starannością pochyla się nad każdym z nas.

Święty Paweł w Liście do Efezjan mówi nam o dziecięctwie Bożym – kim my jesteśmy. Czcigodne siostry – wcale nie jest przypadkowy ten tekst – on może posłużyć na cały wasz rok jako tekst fundamentalny, ponieważ to co zechcecie robić najczęściej w roku jubileuszowym to szczerze Bogu dziękować – za wybraństwo, za tego rodzaju powołanie, za wszystkie zadania, które przed wami postawił. Nie da się tego zrealizować jeśli nie wejdzie się, nie zrozumie i nie zaakceptuje tego właśnie, co jest powołaniem do dziecięctwa Bożego.

Retransmisja Mszy Świętej:

fot. Jakub Troszyński

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży