Diecezja Warszawsko-Praska
Wyższe Seminarium Duchowne DW-P
ul. Józefa Mehoffera 2
03-131 Warszawa
22 676 53 40,
22 676 53 50,
668 815 931
22 614 99 30
62 1240 6117 1111 0000 4761 6769
Ks. Sztajerwald Tomasz, od 01.07.2021
Ks. Mądry Grzegorz, od 27.08.2014
Ks. Biskup Konrad, od 01.07.2021
Ks. Rosłon Dariusz, od 01.07.2021, prefekt-moderator roku pierwszego (propedeutycznego)
Bp Grzybowski Jacek, od 01.10.2004, filozofia
Bp Solarczyk Marek, od 01.10.2000, historia Kościoła, liturgika
Ks. Adamczewski Bartosz Hubert, od 01.10.2000, Pismo Święte Nowego Testamentu
Ks. Chojnicki Grzegorz, od 28.09.2006, teologia fundamentalna
Ks. Czerwiński Bernard, od 01.10.2000, patrologia
Ks. Doszko Marek, od 01.10.2006, religiologia i antropologia kulturowa
Ks. Filipowicz Krzysztof, od 01.10.2020, liturgika
Ks. Gaworek Sylwester, od 01.10.2000, metafizyka, historia filozofii i filozofia Boga
Ks. Gołąbek Jan, od 01.10.2000, teologia dogmatycznej
Ks. Hołuj Marcin, od 01.10.2002, teologia dogmatyczna
Ks. Kazimieruk Wiesław Jan, od 01.10.2012, liturgika
Ks. Kietliński Krzysztof, od 10.02.2001, teologia moralna
Ks. Klimek Piotr, od 01.10.2000, Pismo Święte
Ks. Korczak Jakub, od 01.10.2016, język łaciński
Ks. Kruszewski Marek, od 01.10.2000, teologia moralna szczegółowa
Ks. Kukowski Jarosław, od 01.10.2000, filozofia przyrody, metodologia, teoria poznania, logika, proseminarium, filozofia nauki, wybrane zagadnienia z fizyki
Ks. Lipka Wojciech, od 01.10.2000, prawo kanoniczne
Ks. Madej Wacław, od 01.10.2000, teologia moralna
Ks. Mierzejewski Zdzisław, od 01.10.2000, język łaciński, grecki i niemiecki
Ks. Pierzchała Piotr, od 01.10.2008, katechetyka
Ks. Piotrowski Łukasz, od 01.10.2020, język polski
Ks. Rasztawicki Leszek Jacek, od 01.10.2012, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu
Ks. Rybałtowski Mariusz, od 01.10.2020, zajęcia z muzyki
Ks. Sławiński Grzegorz, od 31.01.2007, teologia moralna
Ks. Stępniewski Piotr, od 01.02.2007, homiletyka
Ks. Szczepaniuk Dariusz, od 01.10.2005, prawo kanoniczne
Ks. Szewczyk Robert Rafał, od 01.10.2000, katechetyka
Ks. Szewczyk Robert Rafał, od 31.01.2007, teologia pastoralna
Ks. Tomasik Piotr, od 01.10.2000, katechetyka i pedagogika
Ks. Waligóra Krzysztof Grzegorz, od 01.10.2000, katolicka nauka społeczna
Ks. Walkiewicz Grzegorz, od 01.10.2010, muzyka kościelna
Ks. Warchałowski Krzysztof Kazimierz, od 01.10.2000, prawo kanoniczne i prawo konkordatowe
Ks. Wedziuk Mariusz, od 01.10.2011, medioznawstwo
Ks. Wielebski Tomasz, od 01.10.2000, teologia pastoralna
Ks. Zagórowski Grzegorz, od 01.10.2005, wprowadzenie w chrześcijaństwo
Ks. Ziarek Andrzej, od 01.10.2020, historia Kościoła
Ks. Kielczyk Sławomir, od 02.09.2013
Ks. Warchałowski Krzysztof Kazimierz, 25.06.2013 – 01.07.2021
Ks. Klimek Piotr, 22.06.2005 – 25.06.2013
Ks. Waligóra Krzysztof Grzegorz, 24.06.2004 – 01.09.2005
Ks. Madej Wacław, 30.06.2000 – 24.06.2004
Ks. Kielczyk Sławomir, 01.07.2013 – 01.07.2021
Ks. Stępniewski Piotr, 01.09.2017 – 26.06.2020, przełożony roku propedeutycznego w Urlach
Ks. Stępniewski Piotr, 29.08.2009 – 01.07.2013
Bp Solarczyk Marek, 22.06.2005 – 29.08.2009
Ks. Gołąbek Jan, 30.06.2000 – 22.06.2005
Ks. Pawlak Robert Marek, 21.06.2000 – 20.06.2011
Ks. Sołowiej Paweł, 23.06.2001– 22.06.2005
† Ks. Szkóp Adam Zbigniew, 01.10.2000 – 24.10.2020 (†)
† Ks. Krukowski Adam, 01.10.2000 –13.03.2019 (†)
† Ks. Urbański Ryszard, 01.10.2000 –17.09.2011
Ks. Seta Kazimierz, 15.08.2000 – 30.06.2011
Ks. Kinowski Andrzej, 10.11.2006 – 29.08.2010
Ks. Walicki Dariusz, 01.10.2000 – 30.06.2008
Ks. Zagórowski Grzegorz, 07.09.2004 – 22.06.2005
Ks. Ścisłowski Adam Antoni, 01.10.2000 – 30.06.2004
Ks. Sztajerwald Tomasz, 29.08.2009 – 01.07.2021
Bp Grzybowski Jacek, 24.06.2004 – 01.07.2013, ds. studiów
Ks. Stępniewski Piotr, 22.06.2005 – 29.08.2009
Ks. Kruszewski Marek, 29.06.2002 – 24.06.2004
Ks. Wielebski Tomasz, 30.06.2000 – 29.06.2002
Ks. Stępniewski Piotr, 26.06.2020 – 21.11.2020, moderator roku propedeutycznego
† Ks. Skarpetowski Józef, 01.10.2000 –11.02.2020 (†), katechetyka
† Ks. Obrycki Kazimierz, 01.10.2000 – 25.06.2016, język łaciński i grecki
Ks. Sędek Marek Lech, 25.09.2009 – 30.06.2015, teologia pastoralna
Ks. Matuszewski Mateusz, 01.10.2000 – 04.10.2014, liturgika
Ks. Matuszewski Mateusz, 01.10.2009 – 04.10.2014, ekumenizm
Ks. Dunin-Borkowski Jacek, 01.10.2000 – 30.06.2013, teologia dogmatyczna
Ks. Iżycki Marcin, 01.10.2004 – 30.06.2013, misjologia
Ks. Bury Piotr, 15.02.2004 – 30.06.2012, etyka
Ks. Gołębiewski Jerzy, 01.10.2000 – 30.06.2010, wprowadzenie w chrześcijaństwo i nowe ruchy religijne, teologia życia konsekrowanego
Ks. Wójtowicz Marcin Stanisław, 15.05.2000 – 30.06.2010, ekumenizm
Ks. Stępniewski Piotr, 01.10.2005 – 01.10.2009, wprowadzenie w chrześcijaństwo
Ks. Rasztawicki Leszek Jacek, 01.10.2005 – 30.06.2008, Pismo Święte Nowego Testamentu
Ks. Banak Jerzy, 01.10.2000 – 30.06.2007, wprowadzenie do Pisma Świętego
Ks. Banak Jerzy, 01.10.2000 – 30.06.2007, historia i geografia biblijna
Ks. Doszko Marek, 01.10.2000 – 28.06.2006, język angielski
Ks. Gołąbek Jan, 01.10.2000 – 22.06.2005, język włoski
Ks. Mazurkiewicz Paweł Zbigniew, 01.10.2000 – 22.06.2005, teologia fundamentalna
Ks. Śliwka Piotr Marek, 01.03.2001– 31.01.2004, śpiew i muzyka kościelna
Ks. Nowak Mieczysław, 01.10.2000 – 30.06.2002, teologia moralna
Bp Grzybowski Jacek, 30.06.2005 – 02.09.2013
Ks. Rakoczy Arkadiusz Stanisław, 15.09.2000 – 30.06.2005
Ks. Stępień Wojciech Robert, 28.08.2011–19.02.2017
Ks. Kot Roman, 29.08.2010 – 01.04.2011
Ks. Walkiewicz Grzegorz, 24.02.2008 – 29.08.2010
Ks. Kalisiak Robert, 30.06.2000 – 24.02.2008