Diecezja Warszawsko-Praska
Seminarium Propedeutyczne w Urlach
ul. Stanisława Augusta Poniatowskiego 2
05-281 Urle
25 675 49 35
Ks. Rzepecki Mieczysław, od 01.07.2011
Ks. Stępniewski Piotr, od 01.07.2013
Ks. Wierzbicki Piotr, od 01.07.2013
Ks. Szymula Marek, 01.09.2010 – 01.09.2017
Ks. Czapliński Maciej, 01.09.2010 – 01.07.2013
Ks. Kielczyk Sławomir, 29.08.2010 – 01.07.2013