Diecezja Warszawsko-Praska
Katolicki Ośrodek Adopcyjny
ul. Ratuszowa 5
03-461 Warszawa
Godziny dyżurów:
wtorek10: 00 – 12: 00
środa15: 30 – 18: 00
czwartek15: 30 – 18: 00
22 618 92 45 (sekretariat w godz. 9-18),
22 818 53 37 (adopcje krajowe),
22 818 54 30 (adopcje zagraniczne w godz. 9-15),
22 619 63 95 (telefon zaufania)
Dudek Zofia