Diecezja Warszawsko-Praska
Zarząd Fundacji im. Błogosławionego Księdza Ignacego Kłopotowskiego
Ks. Zieliński Henryk, od 30.08.2018
Ks. Wedziuk Mariusz, od 31.08.2018