Diecezja Warszawsko-Praska
Fundacja im. Błogosławionego Księdza Ignacego Kłopotowskiego
ul. Grochowska 194/196
04-357 Warszawa