Diecezja Warszawsko-Praska
Diecezjalny Dom Księży Emerytów
ul. dr. Józefa Geislera 18
05-400 Otwock
22 779 36 81
Ks. Wnuk Andrzej, od 23.11.2018
Ks. Banaszek Cezary, od 01.08.2019
Ks. Florek Stanisław, od 18.12.2003, AW
Ks. Jabłecki Tadeusz, od 01.10.2020
Ks. Kuć Stanisław, od 12.08.2016
Ks. Lataśkiewicz Jan, od 05.08.2019
Ks. Łakomiec Tadeusz, od 10.08.2016
Ks. Maciejewski Jan, od 14.02.2008, AW
Ks. Pietrusiński Jan, od 01.07.2021
Ks. Smak Wacław, od 30.06.2004, AW
Ks. Sobieraj Józef, od 25.03.2014
Ks. Świerżewski Jan, od 06.07.2013
Ks. Zagórski Stanisław, od 19.06.2000, AW
Ks. Zalewski Jerzy, od 19.06.2010, AW
† Ks. Juszczuk Aleksander, 01.07.2017 – 21.03.2018 (†)
Ks. Wyszomirski Robert, 29.08.2010 – 01.07.2017
Ks. Bigda Zbigniew, 09.01.2009 – 29.08.2010
† Ks. Jakubicki Zbigniew, 01.05.2006 –13.12.2008 (†)
Ks. Gołąbek Jan, 22.06.2005 – 01.05.2006
† Ks. Marczewski Marian, 20.06.2003 – 22.05.2005
Ks. Dębowski Jerzy Zygmunt, 29.06.2002 – 20.06.2003
Ks. Gołębiewski Jerzy, 29.06.1996 – 29.06.2002
Ks. Kocięcki Grzegorz Stanisław, 01.04.2018 –17.09.2018
† Ks. Murziak Jan, 15.06.1989 – 24.06.1994
Ks. Święszkowski Lucjan, 01.10.1989 – 25.03.1992, odpowiedzialny także za remont budynku WMSD (Krakowskie Przedmieście 52/54)
† Ks. Marczuk Stanisław, 27.05.2014 –12.09.2021 (†)
† Ks. Byrski Jan, 30.06.2017 –11.05.2021 (†)
† Ks. Dusza Andrzej Stanisław, 01.07.2017 –19.12.2020 (†)
† Ks. Sokołowski Kazimierz, 01.08.2017 –15.11.2020 (†)
† Ks. Musielak Lucjan, 01.11.2012 – 07.10.2020 (†), AW
† Ks. Woronowicz Andrzej, 18.11.2003 –11.08.2020 (†), AW
† Ks. Łucyk Mieczysław, 2018 –11.04.2020 (†)
† Ks. Górny Jan, 17.12.2008 –17.03.2020 (†), AW
† Ks. Rawski Stanisław, 15.02.2015 –18.10.2019 (†)
Ks. Bielicki Marcin, 01.07.2018 – 02.10.2019
† Ks. Bednarczyk Czesław, 26.03.2004 – 23.08.2019 (†)
† Ks. Marczewski Marian, 22.05.2005 –12.08.2019 (†)
† Ks. Kret Henryk, 02.09.1997 –10.11.2018 (†), AW
Ks. Swędrowski Michał Henryk, 27.11.2016 – 01.09.2018
† Ks. Bieliński Michał Antoni, 01.07.2007 –16.04.2018 (†)
† Ks. Frankowski Janusz Adam, 04.06.1997 –16.09.2017 (†), AW
† Ks. Łopacki Sławomir, 11.07.1998 – 28.08.2017 (†), AW
† Ks. Rutkowski Franciszek, 30.07.2015 – 29.04.2017 (†)
† Ks. Wasiluk Tadeusz, 23.08.2014 –14.04.2017 (†)
† Ks. Smogorzewski Aleksander, 08.07.2006 – 21.02.2017 (†)
† Ks. Kozłowski Józef Adam, 28.10.2002 – 07.01.2017 (†), AW
† Ks. Kuracki Kazimierz, 26.08.2003 – 30.08.2016 (†), AW
† Ks. Kamiński Andrzej, 10.06.2014 – 26.08.2016 (†)
† Ks. Sławiński Edward, 19.06.2000 –11.04.2016 (†), AW
† Ks. Janowski Andrzej Ambroży, 18.06.1998 – 28.10.2015 (†)
† Ks. Gajdel Sykstus CFD, 22.08.2001–19.09.2015 (†)
† Ks. Świętochowski Andrzej, 23.08.2001– 01.07.2015 (†)
† Ks. Armijak Tadeusz, 22.07.2004 –16.03.2015
† Ks. Rybak Kazimierz, 30.08.2001–12.11.2014 (†)
† Ks. Wawrzyniak Stanisław Jerzy, 24.06.2010 – 23.09.2014 (†)
† Ks. Płatwa Bogusław Ryszard, 18.06.2002 – 28.01.2014 (†)
† Ks. Bigaj Marian, do 28.07.2013 (†), AW
† Ks. Makowski Jan, 22.08.2001– 28.07.2013 (†)
† Ks. Dupczyk Jerzy, 15.05.2008 – 04.12.2012 (†)
† Ks. Grędziński Mirosław, do 24.06.2012 (†), AW
† Ks. Rogatko Zbigniew, 01.04.2001– 25.02.2012 (†)
† Ks. Kulesza Jan, 01.08.2009 – 09.11.2011 (†)
Ks. Gosik Mariusz Andrzej, 07.03.2010 – 01.12.2010
† Ks. Kryszewski Jan, 26.03.2004 – 22.01.2010 (†)
† Ks. Ignaczak Jan, 22.08.2001–14.06.2009 (†)
† Ks. Nawrocki Czesław, 22.08.2001– 22.09.2008 (†)
† Ks. Banasiak Szczepan, 22.08.2001– 27.09.2007 (†)
† Ks. Wardziak Andrzej Grzegorz, 20.06.1997 – 06.06.2007 (†)
† Ks. Broma Franciszek, 02.01.2000 – 26.07.2006 (†)
Ks. Krzemień Jacek Michał, 19.02.1999 – 01.06.2006
† Ks. Lewandowski Zdzisław, 22.08.2001– 24.02.2005 (†)
Ks. Pogorzelski Robert, 15.04.2004 –19.02.2005
Ks. Piechaczek Janusz, 22.04.2004 –18.05.2004
† Ks. Izbicki Jan Aleksy, 22.08.2001– 02.09.2003 (†)
† Ks. Krupski Stanisław, 14.12.2002 –10.06.2003 (†)
† Ks. Budziński Stanisław, 23.08.2000 –13.09.2002 (†)
† Ks. Śnieżek Tadeusz, 22.08.2001– 03.01.2002 (†)
† Ks. Góźdź Franciszek, 22.08.2001– 28.09.2001 (†)
† Ks. Niedźwiecki Piotr, 01.11.1997 – 26.07.2000 (†)
† Ks. Nosowski Jerzy, 30.06.1998 – 26.06.1999 (†)
† Ks. Skrzecz Emilian, 01.04.1997 –17.09.1997 (†)
† Ks. Ignaczak Jan, 30.06.1969 – 30.04.1990
† Ks. Wesołowski Henryk, 07.09.1952 – b.d.