DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Diecezjalny Dom Księży Emerytów
ul. dr. Józefa Geislera 18
05-400 Otwock
22 779 36 81
Ks. Wnuk Andrzej, od 23.11.2018
Ks. Bielicki Marcin, od 01.07.2018
Ks. Florek Stanisław, od 18.12.2003, AW
Ks. Górny Jan, od 17.12.2008, AW
Ks. Lataśkiewicz Jan, od 05.08.2019
Ks. Musielak Lucjan, od 01.11.2012, AW
Ks. Smak Wacław, od 30.06.2004, AW
Ks. Sobieraj Józef, od 25.03.2014
Ks. Woronowicz Andrzej, od 18.11.2003, AW
Ks. Zagórski Stanisław, od 19.06.2000, AW
Ks. Zalewski Jerzy, od 19.06.2010, AW
† Ks. Juszczuk Aleksander, 01.07.2017 – 21.03.2018 (†)
Ks. Wyszomirski Robert, 29.08.2010 – 01.07.2017
Ks. Bigda Zbigniew, 09.01.2009 – 29.08.2010
† Ks. Jakubicki Zbigniew, 01.05.2006 –13.12.2008 (†)
Ks. Gołąbek Jan, 22.06.2005 – 01.05.2006
† Ks. Marczewski Marian, 20.06.2003 – 22.05.2005
Ks. Dębowski Jerzy Zygmunt, 29.06.2002 – 20.06.2003
Ks. Gołębiewski Jerzy, 29.06.1996 – 29.06.2002
Ks. Kocięcki Grzegorz Stanisław, 01.04.2018 –17.09.2018
† Ks. Murziak Jan, 15.06.1989 – 24.06.1994
Ks. Święszkowski Lucjan, 01.10.1989 – 25.03.1992, odpowiedzialny także za remont budynku WMSD (Krakowskie Przedmieście 52/54)
† Ks. Marczewski Marian, 22.05.2005 –12.08.2019 (†)
† Ks. Kret Henryk, 02.09.1997 –10.11.2018 (†), AW
Ks. Swędrowski Michał Henryk, 27.11.2016 – 01.09.2018
† Ks. Bieliński Michał Antoni, 01.07.2007 –16.04.2018 (†)
Ks. Mierzejewski Ryszard Stanisław, 01.07.2018 – 02.02.2018
† Ks. Frankowski Janusz Adam, 04.06.1997 –16.09.2017 (†), AW
† Ks. Łopacki Sławomir, 11.07.1998 – 28.08.2017 (†), AW
Ks. Wołosiewicz Stanisław, 30.06.2017 –16.05.2017
† Ks. Rutkowski Franciszek, 30.07.2015 – 29.04.2017 (†)
† Ks. Wasiluk Tadeusz, 23.08.2014 –14.04.2017 (†)
† Ks. Smogorzewski Aleksander, 08.07.2006 – 21.02.2017 (†)
Ks. Byrski Jan, 30.06.2017 – 29.01.2017
† Ks. Kozłowski Józef Adam, 28.10.2002 – 07.01.2017 (†), AW
Ks. Rawski Stanisław, 15.02.2015 – 06.01.2017
Ks. Kuć Stanisław, 12.08.2016 –14.11.2016
† Ks. Kuracki Kazimierz, 26.08.2003 – 30.08.2016 (†), AW
† Ks. Kamiński Andrzej, 10.06.2014 – 26.08.2016 (†)
Ks. Łakomiec Tadeusz, 10.08.2016 – 06.06.2016
† Ks. Sławiński Edward, 19.06.2000 –11.04.2016 (†), AW
† Ks. Janowski Andrzej Ambroży, 18.06.1998 – 28.10.2015 (†)
† Ks. Gajdel Sykstus CFD, 22.08.2001–19.09.2015 (†)
† Ks. Świętochowski Andrzej, 23.08.2001– 01.07.2015 (†)
Ks. Maciejewski Jan, 14.02.2008 – 02.06.2015, AW
Ks. Drzewiecki Zbigniew Leszek, 16.04.2001– 23.05.2015
Ks. Armijak Tadeusz, 22.07.2004 –16.03.2015
Ks. Kaniewski Paweł Waldemar, 27.03.2003 –15.01.2015
† Ks. Rybak Kazimierz, 30.08.2001–12.11.2014 (†)
† Ks. Wawrzyniak Stanisław Jerzy, 24.06.2010 – 23.09.2014 (†)
Ks. Urbański Ryszard, 01.11.2012 – 01.08.2014
Ks. Świerżewski Jan, 06.07.2013 – 27.05.2014
Ks. Nowosielski Wiesław Daniel, 28.08.2011– 24.05.2014
† Ks. Płatwa Bogusław Ryszard, 18.06.2002 – 28.01.2014 (†)
† Ks. Bigaj Marian, do 28.07.2013 (†), AW
† Ks. Makowski Jan, 22.08.2001– 28.07.2013 (†)
Ks. Jabłonowski Włodzimierz, 01.07.2012 –13.12.2012
† Ks. Dupczyk Jerzy, 15.05.2008 – 04.12.2012 (†)
† Ks. Grędziński Mirosław, do 24.06.2012 (†), AW
† Ks. Rogatko Zbigniew, 01.04.2001– 25.02.2012 (†)
† Ks. Kulesza Jan, 01.08.2009 – 09.11.2011 (†)
Ks. Urbański Ryszard, 01.09.2015 – 08.09.2011
Ks. Gosik Mariusz Andrzej, 07.03.2010 – 01.12.2010
† Ks. Kryszewski Jan, 26.03.2004 – 22.01.2010 (†)
† Ks. Ignaczak Jan, 22.08.2001–14.06.2009 (†)
Ks. Bednarczyk Czesław, 26.03.2004 – 28.02.2009
† Ks. Nawrocki Czesław, 22.08.2001– 22.09.2008 (†)
† Ks. Banasiak Szczepan, 22.08.2001– 27.09.2007 (†)
† Ks. Wardziak Andrzej Grzegorz, 20.06.1997 – 06.06.2007 (†)
† Ks. Broma Franciszek, 02.01.2000 – 26.07.2006 (†)
Ks. Krzemień Jacek Michał, 19.02.1999 – 01.06.2006
Ks. Skibiński Michał Maria, 20.06.1997 – 07.12.2005
† Ks. Lewandowski Zdzisław, 22.08.2001– 24.02.2005 (†)
Ks. Pogorzelski Robert, 15.04.2004 –19.02.2005
Ks. Marczuk Stanisław, 27.05.2014 – 06.01.2005
Ks. Piechaczek Janusz, 22.04.2004 –18.05.2004
† Ks. Izbicki Jan Aleksy, 22.08.2001– 02.09.2003 (†)
† Ks. Krupski Stanisław, 14.12.2002 –10.06.2003 (†)
† Ks. Budziński Stanisław, 23.08.2000 –13.09.2002 (†)
† Ks. Śnieżek Tadeusz, 22.08.2001– 03.01.2002 (†)
† Ks. Góźdź Franciszek, 22.08.2001– 28.09.2001 (†)
† Ks. Niedźwiecki Piotr, 01.11.1997 – 26.07.2000 (†)
† Ks. Nosowski Jerzy, 30.06.1998 – 26.06.1999 (†)
† Ks. Skrzecz Emilian, 01.04.1997 –17.09.1997 (†)
† Ks. Ignaczak Jan, 30.06.1969 – 30.04.1990
Ks. Wesołowski Henryk, 07.09.1952 – b.d.