Diecezja Warszawsko-Praska
Chór Katedry Warszawsko-Praskiej „Musica Sacra”