Diecezja Warszawsko-Praska
Archiwum Diecezjalne Warszawsko-Praskie
ul. Ratuszowa 5
03-461 Warszawa
Archiwum Diecezjalne Warszawsko-Praskie powstało w 2007 roku i od tego czasu gromadzi, opracowuje i udostępnia badaczom materiały archiwalne z terenu obecnej Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Zapoznaj się ze spisem zasobów oraz regulaminem.

W miesiącu sierpniu pracownia naukowa archiwum jest nieczynna.

Archiwum jest dostępne po uprzednim kontakcie telefonicznym. Pracownia (kwerendy i badania) jest czynna we wtorki i czwartki w godz. 10-13.

Okulus Jacek
S. Ceterska Halina