Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Informacje liturgiczne dotyczące wezwań modlitwy powszechnej w Wielki Piątek

Informacje liturgiczne dotyczące wezwań modlitwy powszechnej w Wielki Piątek


1. Wezwanie Za Ukrainę (nr 9a)

Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w dniu 8 kwietnia 2022 roku przekazała tekst wezwania modlitwy powszechnej Za Ukrainę. Został on opatrzony zapisem nutowym i jest do wykorzystania w Wielki Piątek 2022 r.

Zgodnie z wytycznymi tekst modlitwy został oznaczony numerem 9a, co oznacza, że należy to wezwanie umieścić pomiędzy modlitwą Za rządzących państwami (nr 9) a modlitwą Za strapionych i cierpiących (nr 10).

Biskup Warszawsko-Praski Romuald Kamiński wyraził zgodę na wykorzystanie w liturgii powyższego zapisu.

2. Wezwanie Za żydów (nr 6)

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, dekretem z dnia 28 marca 2022 roku, zatwierdziła nowy tekst wezwania modlitwy powszechnej w czasie wielkopiątkowej Liturgii na cześć Męki Pańskiej. Decyzja Kongregacji dotyczy wezwania Za Żydów (nr 6) [tekst i zapis nutowy]. Tekst wezwania został zatwierdzony na stałe.


ks. Tomasz Kalinowski
ceremoniarz diecezjalny


Wezwanie-Za-Żydów.jpg

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży