Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Informacje dotyczące organizacji tegorocznych uroczystości I Komunii Świętych

Informacje dotyczące organizacji tegorocznych uroczystości I Komunii Świętych


W odpowiedzi na często pojawiające się pytania, kierowane przez kapłanów oraz wiernych świeckich, informujemy, że tegoroczne I Komunie Święte w naszej diecezji mogą odbywać się zwyczajowo w miesiącach maju i czerwcu. Z uwagi na ograniczenia epidemiczne zaleca się zorganizowanie uroczystości w mniejszych grupach, podczas dodatkowych Mszy Świętych (także w różnych terminach, jeśli jest taka potrzeba), uwzględniając wszystkie inne wytyczne sanitarne. Prosimy o życzliwą współpracę rodziców, katechetów oraz duszpasterzy, za którą już teraz bardzo dziękujemy.

Pomocą w przygotowaniach do uroczystości mogą być informacje zawarte w komunikacie biskupa Romualda Kamińskiego z 1 lutego br. oraz materiały zamieszczone w zakładce „Przygotowanie do I Komunii Świętej”, dostępnej na diecezjalnej stronie internetowej w widocznym miejscu.

Dzieciom życzymy obfitości Bożej łaski i dobrego przeżycia pierwszego pełnego uczestnictwa w Eucharystii oraz sakramencie pokuty i pojednania.

ks. Piotr Pierzchała
dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży