Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » II Tydzień Modlitw o Ochronę Życia

II Tydzień Modlitw o Ochronę Życia

Drodzy Siostry i Bracia,
Wielebni Księża,

Ze względu na przypadającą uroczystość Zwiastowania Pańskiego marzec od wielu już lat jest miesiącem licznych inicjatyw pro-life: Narodowy Dzień Życia, Dzień Świętości Życia, Marsze dla życia i rodziny, podejmowanie dzieła Duchowej Adopcji i wiele wiele innych.

W roku ubiegłym dołączył do nich projekt zaproponowany przez Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka: Tydzień Modlitw o Ochronę Życia, rozpoczynający się 19 marca i kończący 25 marca.

Chcemy tę modlitwę kontynuować – kontekst konfliktu wojennego, trwającego na Ukrainie, tym wyraziściej uświadamia nam wartość życia ludzkiego, jego kruchość a zarazem fundamentalną wartość.

Serdecznie zachęcam duszpasterzy do zorganizowania wspólnej modlitwy parafialnej w ramach II tygodnia Modlitw o Ochronę Życia.

Wszystkim, którzy zechcą włączyć się w to dzieło z serca błogosławię

+ Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski

Przygotowane materiały zostały przekazane do poczty dziekańskiej,
dodatkowo umieszczamy w załączniku powyższe teksty w formacie .pdf

ks. Robert Wielądek
dyr. Wydziału Duszpasterstwa Rodzin

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży