Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Gala Medalu Komisji Episkopatu Polski ds. Misji “Benemerenti i Opere Evangelizationis”

Gala Medalu Komisji Episkopatu Polski ds. Misji “Benemerenti i Opere Evangelizationis”

W Sanktuarium św. o Pio na Gocławiu odbyła się Gala medalu komisji Episkopatu Polski ds. Misji „Benemerenti in Opere Evangelizationis”. Nagrodzone zostały osoby i zgromadzenia zakonne szczególnie oddane misjom. Galę rozpoczęła uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem bpa Jerzego Mazura SVD, ordynariusza Diecezji Ełckiej.

W gronie laureatów wybranych przez kapitułę 16 września 2020 roku znaleźli się:

 1. Siostry ze Zgromadzenia Świętego Józefa, gorliwie pracujące w delegaturze Afrykańskiej w Republice Konga, Gabonie, Kamerunie, Republice Demokratycznej Konga i Republice Środkowoafrykańskiej. Siostry obchodzą w tym roku Jubileusz stulecia śmierci św. Zygmunta Gorazdowskiego, swego Założyciela. Zgromadzenie jest obecne na misjach w Afryce od 1975 r. Zgromadzenie założyło placówki w różnych, rozwija się i cieszy się powołaniami tubylczymi.
 2. Ks. prał. Henryk Kowalski, który 13 lat pracował na misjach we Wybrzeżu Kości Słoniowej, a po powrocie do Polski zaangażował się w budowę Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie. Ksiądz Prałat pełnił również funkcję krajowego sekretarza Papieskiej Unii Misyjnej oraz był redaktorem naczelnym Kwartalnika „Światło Narodów”.
 3. Prof. dr hab. nauk medycznych Jerzy Stefaniak, kierownik Katedry oraz Kliniki Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Jest to postać bardzo dobrze znana większości misjonarzy nie tylko z Kliniki, ale także z Centrum Formacji Misyjnej, z którym od lat Pan Profesor współpracuje.

W kategorii I „za zasługi w misyjnym dziele Kościoła” medal otrzymali:

 1. O. Dominik Wasilewski OFMConv. jest nestorem misji franciszkańskich w Zambii, Kenii i Tanzanii. Do Zambii przybył w 1971 r. W latach 1985-1988 pracował w Kenii, przyczyniając się do założenia tam placówki, a od 1988 roku po dziś dzień pracuje w Dar es Salaam w Tanzanii, na placówce, którą stworzył. Był przełożonym domów, formatorem powołań oraz proboszczem.
 2. Pani Krystyna Malicka od 38 lat angażuje się w animację misyjną najpierw diecezji opolskiej, a od 1992 r. diecezji gliwickiej. Przez lata zbierała środki finansowe na pomoc misjonarzom diecezjalnym, wysyłała paczki, utrzymywała kontakty listowne. Za to była represjonowana przez Służbę Bezpieczeństwa. Organizowała spotkania misyjne, zajmowała się kształceniem animatorów misyjnych w diecezji oraz prowadziła koło misyjne w swej parafii. Pisze artykuły do „Gościa Niedzielnego” i „Misje Dzisiaj”. Organizuje Kolędników misyjnych i misyjne pielgrzymki dzieci I Komunijnych do katedry gliwickiej.
 3. Salezjański Ośrodek Misyjny w Warszawie. Powstał we wrześniu 1981 r. Realizuje swoją misję duchowo i materialnie pomagając misjonarzom i misjonarkom salezjańskim i świeckim wolontariuszom. Jego praca polega na wspieraniu projektów misyjnych w dziedzinie ewangelizacji, edukacji i wychowania, leczenia, dożywiania, pomocy humanitarnej, infrastruktury i transportu. Ośrodek zajmuje się formacją i przygotowaniem wolontariuszy na krótko i długoterminowe wyjazdy misyjne. Prowadzi animację misyjną w parafiach, szkołach, przedszkolach, wspólnotach kościelnych, uczelniach, wyższych, grupach i stowarzyszeniach oraz na pielgrzymkach. Propagowaniu misji służy czasopismo „Misje Salezjańskie”.

Medal „Benemerenti” w kategorii II „pomoc modlitewna i duchowa” otrzymali:

 1. Aneta Rayzacher-Majewska od lat jest związana z Papieskim Dziełem Misyjnym Dzieci. Współtworzy misyjne materiały formacyjne dla dzieci, jest powoływana do oceny prac konkursowych, wspiera radami pracę animacyjną i formacyjną oraz angażuje się w formację misyjną katechetów – księży, sióstr i świeckich.
 2. Siostra Scholastyka Bareła ze Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus oddała misjom 33 lata swego życia. W latach 1978-2011 pracowała jako pielęgniarka w Centrum Zdrowia na Misji Katolickiej w Musongati (Burundi). Po powrocie do Polski, mimo choroby i ograniczeń wieku, nadal wspiera misje swą modlitwą i cierpieniem.
 3. Bracia i Ojcowie Paulini z Jasnej Góry. Paulini od lat modlitewnie wspierają dzieło misyjne. W Nadzwyczajnym Miesiącu Misyjnym codziennie włączali do Apelu Jasnogórskiego intencję za misje. Goszczą coroczne sympozjum misjologiczne i czuwanie modlitewne Papieskich Dzieł Misyjnych oraz jesienne spotkanie PDM i innych środowisk misyjnych.

Medal za „pomoc materialną i finansową dla misji” w kategorii III, otrzymali:

 1. Siostra Celina Torończak od 2008 r. prowadzi Ognisko Misyjne w parafii św. Michała Archanioła w Kwielicach oraz szkolno-parafialne Ognisko Misyjne przy parafii św. Marcina i szkole podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Grębocicach. Od kilku lat jest referentką misyjną w zgromadzeniu. Od 2008 r. należy do Papieskiej Unii Misyjnej. Jej praca polega na animacji misyjnej, pomocy materialnej, a przede wszystkim duchowej poprzez modlitwę, cierpienia i wyrzeczenia. W tym celu zachęca dzieci oraz młodzież, rodziców, parafie i szkołę. Dzieliła się wiedzą podczas Szkoły Animatorów Misyjnych w Legnicy. Przygotowywała i prowadziła warsztaty dla animatorów podczas Ogólnopolskiej Szkoły Animatorów w CFM w Warszawie. Organizowała pierwsze Diecezjalne Spotkania Grup Misyjnych oraz Spotkania Rejonowe dla Grup Misyjnych i ludzi zaangażowanych w pomoc misjom
 2. Pani Maria Koziarska, od 23 lat angażuje się jako wolontariuszka w inicjatywy misyjne przy Katedrze polowej w Warszawie. Wspiera modlitwą powołania misyjne. Popularyzuje akcję ADOMiS. Ofiarowuje co miesiąc dar serca na stypendium dla seminarzystów z krajów misyjnych. Umieszcza artykuły, relacje i sprawozdania z wydarzeń misyjnych i akcji. Pisuje również w Dwutygodniku Ordynariatu Polowego WP „Nasza Służba”. Bierze udział w modlitwie różańcowej w parafiach wojskowych za misje.
 3. Ks. kan. Stanisław Gajewski w latach 1983-2020, jako proboszcz parafii pod wezwaniem św. Mikołaja w Niedzborzu animował dzieła misyjne. Otaczał opieką ognisko Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Wspomagał modlitewnie misjonarzy i misyjne wspólnoty. Prowadził takie akcje, jak: Kolędnicy misyjni, Dzieci Pierwszokomunijne Dzieciom Misji oraz loterie misyjne. Co roku uczestniczył w spotkaniach środowisk misyjnych. Zapraszał do parafii misjonarzy.

W kategorii IV „informacja medialna” Kapituła Medalu doceniła:

 1. Redakcję Programów Katolickich TVP od lat owocnie współpracującą z Komisją Misyjną w promocji pomocy misjom ad gentes, animacji i formacji misyjnej. Ks. Maciej Makuła SDB systematycznie zaprasza do programów telewizyjnych misjonarzy i tych, którzy ich wspierają, przekazuje wiadomości z misji oraz informuje o wydarzeniach organizowanych przez agendy Komisji Misyjnej.
 2. Redakcję „Naszego Dziennika”, która żywo uczestniczy w animacji i formacji misyjnej wiernych w Polsce zamieszczając systematycznie artykuły, felietony i wywiady misyjne, wspiera akcje pomocowe prowadzone w ciągu roku. Szczególną aktywnością misyjną „Nasz Dziennik” wykazał się podczas IV Krajowego Kongresu misyjnego.
 3. Wydawnictwo Sióstr Loretanek, które na łamach Miesięcznika Formacyjnego „Różaniec” propaguje misje ad gentes oraz dzieło Sługi Bożej Pauliny Jaricot. „Redakcja Różańca” angażuje się w animację i formację misyjną kółek różańcowych w Polsce. Medal otrzymują siostry w Roku Jubileuszowym – 100. lecia istnienia zgromadzenia.

Biskup Jerzy Mazur SVD powiedział, że data przeprowadzenia gali nie jest przypadkowa – 14 kwietnia przypada bowiem 1055 rocznica chrztu Polski, a powołaniem każdego ochrzczonego jest misyjne wychodzenie do świata i głoszenie Chrystusa Zmartwychwstałego:

W tym dniu uświadamiamy sobie, że słowa nakazu misyjnego Jezusa: „Idźcie i głoście” są nadal aktualne, że głoszenie Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego to podstawowa misja i posłanie Kościoła przez wieki i dziś. To jest troska o zbawienie człowieka. Wszyscy z chrztu świętego jesteśmy wezwani do tej misji poprzez głoszenie Dobrej Nowiny o zbawieniu, poprzez świadectwo życia wiernego Ewangelii, poprzez modlitwę, ofiarowanie cierpień, pomoc materialną czy poprzez przekazywanie informacji o życiu ludzi na różnych kontynentach i pracy misjonarzy wśród nich.

Ordynariusz Ełcki podziękował za działania na polu misyjnym oraz wyraził nadzieję na dalsze owoce pracy wszystkich zgromadzonych na gali.

Niech zatem to dzisiejsze święto umocni nas w gorliwości misyjnej, a Duch Święty, będzie nam przewodnikiem i źródłem łaski. Niech ożywi animację misyjną i zacieśni współpracę między nami dla dobra dzieła, do którego Bóg nas przeznaczył.

Retransmisja:

 

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży