Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Dzień skupienia nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej

Dzień skupienia nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej

W sobotę przed trzecią niedzielą Wielkiego Postu w Konkatedrze Matki Bożej Zwycięskiej na Kamionku nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej z parafii diecezji warszawsko-praskiej przeżywali swój dzień skupienia.

Spotkanie zakończyła Msza Święta sprawowana przez bpa Jacka Grzybowskiego. Duchowny w homilii przywołał postać starszego syna z przypowieści o synu marnotrawnym.

W tym symbolu starszego syna także my musimy się odnaleźć, bo i w nas będą nie tylko zadania, czy postawa starszego syna, który służy ojcu, ale także niestety pokusy i trudności starszego syna, który jest zdenerwowany, zazdrosny, rozżalony, skonfundowany. Dzisiaj także w naszych wspólnotach będziemy się z takimi problemami zmagali. Będziemy widzieli apostatów i już widzimy, którzy porzucają wiarę, ale Bóg da zobaczyć także apostatów, którzy chcą wrócić do wspólnoty, chcą przyjść z powrotem do Domu Ojca, do parafii, do służby w Kościele. Musimy mieć w sobie tę lekcję, którą daje nam dzisiaj Ewangelia: dziecko, ty zawsze byłeś przy mnie, służyłeś, byłeś porządny, realizowałeś swoje zadania, ale trzeba się cieszyć, radować, kiedy brat, siostra, którzy się zagubili, odnajdują się. Pokusa starszego syna to jest pokusa porządności, która jest konieczna i potrzebna, ale która staje się wyrazem swego rodzaju pychy. Tego musimy się bardzo wystrzegać.

Biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej przypomniał zgromadzonym mężczyznom o odpowiedzialności, jaka spoczywa na każdym, kto służy na chwałę Pana.

Pełniąc różnego rodzaju posługi w Kościele niejako stajemy się widoczni i będziemy oceniani i wobec nas będą oczekiwania. My musimy z pokorą przyjąć to i realizować swoje zadania, swoją służbę w taki sposób, aby jak mówi Pismo „nie dając nikomu sposobności do zgorszenia”, aby nie wyszydzono naszej posługi, stawać się sługami Boga przez wszystko – i to co dzieje się parafii, w kościelnych zespołach parafialnych, i to co dzieje się w domu, w sąsiedztwie, na ulicy i w naszych środowiskach.

Fotorelacje tutaj.

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży