Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Tomasik Piotr

Ks. Tomasik Piotr

Data i szafarz święceń

28 maja 1988 r., Kard. Józef Glemp, AW

Data imienin

29 czerwca

Parafia aktualnej posługi

rezydent, Zwiastowania Pańskiego, Warszawa-Rakowiec, AW, od 22.06.2007

 

Aktualna posługa (inne)

wykładowca, WMSD, katechetyka, od 01.10.2000
wykładowca, AKW, od 01.10.2000
koordynator, Biuro Programowania Katechezy KEP, od 04.10.2001
rzeczoznawca ds. oceny programów nauczania religii i podręczników katechetycznych, Biuro Programowania Katechezy KEP, od 04.10.2001
konsultor, Komisja Wychowania Katolickiego KEP, od 03.03.2005
wiceprezes, Zarząd Warszawskiego Towarzystwa Teologicznego, od 01.12.2005
przewodniczący, Komitet Główny Olimpiady Teologii Katolickiej, od 01.06.2008
członek, Zespół ds. Duszpasterstwa Ogólnego, od 15.08.2009
cenzor publikacji religijnych, AW, od 14.04.2011
dziekan, Wydział Teologiczny UKSW, od 01.09.2012
konsultor, Rada Naukowa KEP, od 04.10.2012
profesor zwyczajny, UKSW, od 01.05.2015
członek, Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk, od 18.03.2020

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży