Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Kielczyk Sławomir

Ks. Kielczyk Sławomir

Data i szafarz święceń

5 czerwca 2004 r., Bp Kazimierz Romaniuk

Data imienin

5 listopada

Parafia aktualnej posługi

proboszcz, św. Klemensa, Klembów, od 1.08.2023

Aktualna posługa (inne)

członek, Komisja ds. Studiów, od 24.02.2014
członek, Zespół Koordynujący Formację Permanentną Duchowieństwa, od 14.09.2015
referent ds. jedności chrześcijan, Kuria Diecezjalna, od 02.01.2020
dyrektor, DKE im. Kard. Kakowskiego, od 01.07.2021
sekretarz bpa diecezjalnego, Sekretariat biskupa DW-P, od 05.09.2021 do 1.08.2023

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży