Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Goliński Rafał

Ks. Goliński Rafał

Data i szafarz święceń

5 czerwca 2004 r., Bp Kazimierz Romaniuk

Data imienin

29 września

Parafia aktualnej posługi

wikariusz, MB Częstochowskiej, Zielonka, od 26.08.2021

Aktualna posługa (inne)

kierownik Praskiej Pielgrzymki Pieszej Ruchu Pomocników Matki Kościoła na Jasną Górę, od 20.07.2018
członek z urzędu, Młodzieżowa Rada Duszpasterska, od 18.11.2021
członek z wyboru, Rada kapłańska, od 18.04.2023

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży