Diecezja Warszawsko-Praska
Duszpasterstwo więziennictwa
Ks. Wojtas Paweł, od 05.11.2004