Diecezja Warszawsko-Praska
Duszpasterstwo sportowców
Ks. Walczyk Hubert, od 11.12.2011