Diecezja Warszawsko-Praska
Duszpasterstwo niewidomych
Ks. Wąsowski Andrzej, od 25.09.2017
Ks. Mikusek Robert, 01.09.1999 – 01.09.2017
Ks. Sołowiej Paweł, 26.10.1996 –18.06.1998