Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Duchowe pielgrzymowanie – materiały duszpasterskie

Duchowe pielgrzymowanie – materiały duszpasterskie

Wielebni Księża!

W związku z pytaniami o pomoce duszpasterskie na czas duchowego pielgrzymowania z Warszawsko-Praską Pielgrzymką Pieszą na Jasną Górę, udało się zredagować odpowiednie materiały.

W tym roku hasłem przewodnim pielgrzymki są słowa zaczerpnięte od kard. Stefana Wyszyńskiego „Czas to miłość!”. Pątnicy w kolejne dni rozważają program Społecznej Krucjaty Miłości, jaką Prymas Tysiąclecia ogłosił w liście pasterskim na Wielki Post 1967 roku. Jest to program odnowy życia codziennego, to zaproszenie do oddziaływania miłością w rodzinie, w domu, w pracy, wśród przyjaciół, na wakacjach, wszędzie. Tak, aby zacząć przemieniać świat od siebie, od najbliższego otoczenia.

W materiałach znajdą Księża rozważanie na każdy dzień, które można wykorzystać, np.:

  • jako tekst do codziennego Apelu Jasnogórskiego;
  • jako czytankę przed lub po Mszy św.

Z kapłańskim pozdrowieniem

ks. Maciej Radzikowski
Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego
Kurii Warszawsko-Praskiej

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży