Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Drugie spotkanie Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej

Drugie spotkanie Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej

W sobotę 19 czerwca odbyło się kolejne spotkanie Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej, w czasie którego dokonano omówienia i podsumowania pracy duszpasterskiej w parafiach w ostatnich miesiącach.

Bp Jacek Grzybowski, który przewodniczył obradom, odniósł się do tematyki związanej z przeżywaną niedawno 100. rocznicą poświęcenia Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Przedstawiona została również częściowa ewaluacja postulatów pastoralnych zgłoszonych podczas pierwszego spotkania rady w styczniu. Jak zaznaczył dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego – ks. Maciej Radzikowski: „pracujemy nad tym, jak ożywić kult eucharystyczny, zwłaszcza teraz, po pandemii, kiedy przestaje obowiązywać dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św”.

W czasie obrad podjęto również tematy związane z kończącym się w listopadzie Synodem Młodych, a szczególnie kwestię formacji młodzieży do sakramentu bierzmowania. Ks. Michał Dziedzic, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Młodzieży, zreferował obecny stan prac nad dokumentem synodalnym. Uczestnicy spotkania podzielili się swoimi doświadczeniami, zwłaszcza tym, jaką formę w obecnych czasach powinno mieć przygotowanie do bierzmowania. Wielu podkreślało ważną rolę świeckich animatorów w procesie formacyjnym, stąd też ks. Dziedzic zapowiedział, że jednym z owoców prac Synodu będzie m.in. powstanie Diecezjalnej Szkoły Lidera i Animatora.

Kolejnym z zagadnień, o których rozmawiano, były kryteria eklezjalności wspólnot, jakie zawiązują się na terenie diecezji warszawsko-praskiej. Ks. Radzikowski przedstawił związane z tym problemy. Wśród nich są m.in.: izolacja, zanegowanie autorytetu władzy w Kościele, selektywność w dziedzinie doktryny lub kultu. Bp Jacek Grzybowski podkreślił rolę duszpasterzy, w głównej mierze proboszczów, którzy powinni czuwać nad grupami parafialnymi. W czasie dyskusji pojawiły się głosy, aby – przynajmniej raz na kwartał – organizować „parafialny dzień wspólnot”. Byłaby to okazja łączenia różnych grup wokół parafii, a także do zapoznania i podzielenia się swoimi charyzmatami.

Następne spotkanie Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej zaplanowano na listopad 2021 r.

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży