Diecezja Warszawsko-Praska
Domy zakonne na terenie diecezji
Wspólnota „Chemin Neuf” (CCN)
Mistów, ul. Kościelna 4 (parafia MB Fatimskiej), tel. 25 757 95 91
Warszawa-Wesoła, ul. Skargi 2 (parafia Opatrzności Bożej), tel. 22 773 56 35
Rodzina Miriam Betlejem
Józefów, ul. Kampingowa 18, tel. 22 789 28 63