Diecezja Warszawsko-Praska
Domy zakonne na terenie diecezji
Instytut Prymasa Wyszyńskiego
Warszawa, ul. Świerkowa 4, tel. 22 614 65 13
Warszawa, ul. Marsa 61, tel. 22 673 02 66
Instytut Ojców Szensztackich (ISChP)
Józefów, ul. Nowowiejska 12, tel. 22 789 55 60, ojcowie.szensztat.pl
Kiciny 57 (parafia NMP Królowej Pokoju)