Diecezja Warszawsko-Praska
Zgromadzenie Sióstr Świętego Feliksa z Kantalicjo Trzeciego Zakonu Regularnego Świętego Franciszka Serafickiego
ul. Żywiczna 40
03-179 Warszawa
22 811 25 80
Ks. Mioduszewski Tomasz SAC, od 25.08.2016
Ks. Kalbarczyk Grzegorz SAC, 01.09.2015 – 25.08.2016
Ks. Stępień Wojciech Robert, 21.12.2014 – 01.09.2015
Ks. Chojnicki Grzegorz, 12.10.2014 – 21.12.2014
Ks. Kukowski Jarosław, 19.06.2006 –12.10.2014
Ks. Dębowski Jerzy Zygmunt, 01.07.2005 –19.06.2006
† Ks. Strzelecki Marian, 20.10.1980 –15.01.1997 (†)
Ks. Kwiatkowski Wincenty, b.d. – 20.02.1972
† Ks. Rutkowski Antoni, 20.10.1980 – b.d.