Diecezja Warszawsko-Praska
Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi
ul. Klasyków 52/54
03-163 Warszawa
22 811 15 41
Ks. Filipowicz Krzysztof, 01.09.2013 – 01.10.2019
Ks. Bodecki Krzysztof, 26.08.2012 – 01.09.2013
Ks. Wojtas Paweł, 09.04.1992 – 26.08.2012
Ks. Ruszczak Zygmunt, 21.08.1968 – 09.04.1992
† Ks. Błażejewicz Piotr, 1948 –1953 (†)
Ks. Piasecki Zbigniew, 1947 –1948
† Ks. Stylbiński Dominik Ignacy, 10.1936 –1941 (†), kapłan Arch. Mohylowskiej
Ks. Budny Marian Ignacy, do 10.1936