DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Zgromadzenie Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych
ul. Poprzeczna 1
05-070 Sulejówek
22 783 31 54,
22 783 13 64 (dom rekolekcyjny)
Ks. Wolski Andrzej, od 22.06.2005
Ks. Zawistowski Arkadiusz, 01.10.2001– 01.07.2005
Ks. Kiełbasiński Marek, 23.08.2001– 02.10.2001
† Ks. Świętochowski Andrzej, 26.06.1998 – 23.08.2001
Ks. Dunin-Borkowski Jacek, 30.06.1994 – 26.06.1998
† Ks. Pazik Antoni, 15.06.1989 – 03.08.1993 (†)
Ks. Kramkowski Józef, 02.10.1963 –17.10.1964
† Ks. Pazik Antoni, 18.09.1959 – 02.10.1963
† Ks. Różalski Franciszek, 18.01.1955 –18.09.1959
Ks. Korsak Karol, b.d. –18.01.1955
Ks. Misztal Antoni, 17.10.1964 – b.d.