DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego
ul. Klonowa 1
Niegów
07-230 Zabrodzie
29 757 12 82