DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej
Loretto
07-202 Wyszków
29 741 17 87
O. Kotowski Wojciech SSCC, od 01.10.2015
O. Matysiak Ireneusz SSCC, od 20.08.2013
Ks. Lipka Wojciech, od 15.08.2007, nowicjat
O. Szymczycha Zdzisław SSCC, 01.07.2013 – 31.07.2015
Ks. Lis Krzysztof SDB, 29.08.2009 – 01.07.2013
Ks. Rakoczy Arkadiusz Stanisław, 01.07.2005 – 29.08.2009
Ks. Serżysko Włodzimierz, 18.06.2002 – 01.07.2005
Ks. Kozłowski Waldemar Sylwester, 24.06.1999 –18.06.2002
Ks. Kucharski Grzegorz, 30.08.1997 – 01.07.1999
Ks. Ścisłowski Adam Antoni, 22.06.1995 – 20.06.1997
† Ks. Niedźwiecki Piotr, 28.05.1977 – 01.07.1996
Ks. Jacaszek Kazimierz SAC, 23.08.1974 – 28.05.1977
Ks. Zubek Jan SAC, 25.08.1973 – 23.08.1974
† Ks. Mozolewski Włodzimierz SAC, 22.08.1970 – 25.08.1973
Ks. Grabowski Kazimierz, 07.06.1968 – 22.08.1970
Ks. Wiśniewski Wiesław, 21.08.1967 – 07.06.1968
Ks. Stoczewski Zefiryn, 16.06.1965 – 21.08.1967
Ks. Matulka Marian, 25.06.1963 –16.06.1965
Ks. Adamowicz Włodzimierz, 1960 – 25.06.1963
Ks. Nałęcz Kazimierz, 1946 – 28.05.1951
Ks. Seta Kazimierz, 10.1993 – 22.06.2005