Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Dni Młodzieży w wymiarze diecezjalnym 2022

Dni Młodzieży w wymiarze diecezjalnym 2022

Tegoroczne Dni Młodzieży odbyły się w formie 4 spotkań. Młodzi formujący się we wspólnotach przy parafiach diecezji warszawsko-praskiej zgromadzili się w Sulejówku, Legionowie, Mińsku Mazowieckim oraz w Warszawie. Z młodzieżą modlili się biskup Romuald Kamiński oraz biskup Jacek Grzybowski.

Od 2021 roku, decyzją papieża Franciszka, Światowe Dni Młodzieży na szczeblu diecezjalnym są obchodzone w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, czyli w ostatnią niedzielę roku liturgicznego. Tegoroczne spotkania w diecezjach, ostatnie przed Światowymi Dniami Młodzieży w wymiarze międzynarodowym na przełomie lipca i sierpnia 2023 roku, przebiegały pod hasłem “Maryja wstała i poszła z pośpiechem”. W diecezji warszawsko-praskiej świętowanie, które zgromadziło łącznie ok. 1000 młodych osób, odbyło się w sobotę 19 listopada w czterech parafiach – NMP Matki Kościoła w Sulejówku, Najświętszego Serca Jezusowego w Warszawie, św. Jana Kantego w Legionowie i św. Antoniego w Mińsku Mazowieckim. Każde wydarzenie miało swój odrębny plan. Poniżej relacja ze spotkań.


SULEJÓWEK

Spotkanie w Sulejówku rozpoczęła Msza Święta w parafii NMP Maryi Matki Kościoła. Podczas Eucharystii przyrzeczenia złożyli nowi członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata jest świętem patronalnym KSM. Obecne na Eucharystii były relikwie patronów młodzieży – bł. Karoliny Kózkówny, bł. Carlo Acutisa i św. Stanisława Kostki.

Mszy Świętej przewodniczył bp Jacek Grzybowski, który w homilii tłumacząc teksty Apokalipsy św. Jana mówił, że świadkowie Boga, to Ci którzy w codzienności są wojownikami Bożymi:

Świadkowie Boga są zawsze w zmaganiu, zawsze w walce, zawsze w zwarciu, ponieważ są wojownikami, są tymi, którzy z Bogiem razem realizują plan zbawienia i im przeciwstawia się zło.

Biskup Grzybowski przypomniał, że w Kościele jest wiele dróg dojścia do wieczności, ale wszystkie mają jeden nadrzędny cel:

My jesteśmy Kościołem, choć mamy różne wspólnoty, charyzmaty, różne drogi formacyjne, jesteśmy Kościołem. To znaczy jesteśmy wspólnotą, która niejako mówi wszystkim – my nie jesteśmy z tego świata. Żyjemy w tym świecie, trudzimy się, zmagamy, ale tak naprawdę budujemy Królestwo Boże, które dopiero nadejdzie.

Na zakończenie Eucharysti bp Jacek Grzybowski pobłogosławił zebranych na Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie. Po Mszy Świętej młodzież wraz z księżmi przeszła na halę sportową Szkoły Podstawowej nr 1 im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, gdzie świadectwem podzielił się Wojtek Rakoczy. Zaśpiewał także kilka swoich utworów. Następnie dialogowane świadectwo o relacjach między ojcem i synem powiedzieli Maciek Kozłowski (Z Bogiem Ziomek) oraz Marek kozłowski.

fot. Karolina Błażejczyk i Grzegorz Ogórek



WARSZAWA

Spotkanie w Warszawie odbyło się w Bazylice Najświętszego Serca Jezusa. Rozpoczęło się liturgią Słowa z obrzędem posłania na Światowe Dni Młodzieży, któremu przewodniczył bp Romuald Kamiński.

Biskup Romuald Kamiński w homilii mówił o tym, że Maryja powinna być wzorem ufności w Boży plan:

Zrozumiała, że jeśli Jej została ukazana taka dobroć, to powinna się tym podzielić. Nie skupiła tego na sobie, ale postanowiła to rozdać. Poszła na służbę Bogu i ludziom. Nigdy nie zrodziłby się taki scenariusz, gdyby nie było tutaj zastosowane to coś z czym nieraz mamy spory problem – zgodzić się z pragnieniami Boga, co do naszego życia.

Człowiek, który zaufa Bogu zawsze będzie zwycięzcą:

On nigdy się nie myli i nigdy nie prowadzi na drogi niebezpieczne. Wprost przeciwnie! Człowiek, który podejmuje wszystkie działania zgodnie z wolą Bożą – może nieraz, a może i bardzo często mówi, że to jest trudna droga, ale zawsze jest zwycięska. Ta droga niewątpliwie zaprowadzi nas na wyżyny świętości.

Po liturgii Słowa młodzi trwali na adoracji Najświętszego Sakramentu. Po modlitwie wspólnoty zrzeszające młodych diecezji warszawsko-praskiej mieli czas na kilkuminutową prezentację. Na koniec uczestnicy obejrzeli spektakl w wykonaniu Krakowskiego Teatru Biblijnego.

fot. Karolina Błażejczyk



MIŃSK MAZOWIECKI

Spotkanie w Mińsku Mazowieckim rozpoczęło się od koncertu ewangelizacyjnego zespołu “Wyrwani z niewoli”. Następnie młodzi wysłuchali katechezy i obejrzeli przedstawienie. Na zakończenie odprawiona została Msza Święta pod przewodnictwem bpa Jacka Grzybowskiego, który w homilii przypomniał, że grzech sprawia, że stajemy się niewolnikami słabości tego świata:

Co nas zniewala, co czyni nas niewolnikami. Ktoś powie – czyni mnie niewolnikiem – Tik Tok, Facebook, gry komputerowe, alkohol, narkotyki. Tak, to prawda. Dzisiejsze nałogi czynią ludzi niewolnikami i na tym właśnie polega dramat, że ja chciałbym z tym zerwać i nie mogę, nie potrafię, nie daję sobie z tym rady. Ale tak naprawdę tym zniewoleniem i tym, co nas wpycha w niewolę, jest grzech. My stajemy się niewolnikami, dlatego, że grzeszymy. Jako ludzie ochrzczeni jesteśmy ze swej istoty wolni. Mamy w sobie wolność i godność dzieci Bożych.

Biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej przywołał opowieść o perskim królu, by podkreślić czym dla człowieka ochrzczonego powinna być prawdziwa wolność:

Pewien perski król wezwał do siebie różnych mędrców, ludzi naprawdę wykształconych i znających się na rzeczy i zapytał ich – co jest największą ludzką biedą? I ci mędrcy dawali różne odpowiedzi – starość jest biedą, choroba, nędza, pogarda, ubóstwo, samotność – to są nędze ludzkie. To są biedy ludzkie, najgorsze. Ale wtedy wstał jeden z tych mężów uczonych i rzekł – największa bieda może się przydarzyć człowiekowi tylko wtedy, gdy stojąc u kresu swojego życia, nie może sobie przypomnieć żadnego bezinteresownego czynu. I to jest właśnie znak, że my, ludzie Króla, możemy być dumni z tego, że jesteśmy wolni i w sposób wolny czynimy prawdę, realizujemy dobro i kochamy innych. To jest największa zasługa i to jest Królestwo Boże. Kto tak czyni, czyni królestwo codziennie.

fot. Wojciech Laskowski



LEGIONOWO

Spotkanie w Legionowie rozpoczął koncert ewangelizacyjny zespołu “Full Power Spirit”. Następnie młodzi modlili się podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, która zakończyła się indywidualnym błogosławieństwem. Na zakończenie spotkania uroczystą Mszę Świętą odprawił bp Romuald Kamiński, który w homilii mówił o tym, że wolność to piękny, ale bardzo odpowiedzialny dar:

Jak można odrzucić to, co jest pełnią miłości? A jednak, wszystko to dzieje się w człowieku, który nie tylko został umiłowany do końca przez Boga, ale także obdarowany wolnością. Wolność jest piękna, ale jest też ogromnie odpowiedzialna. I grzech pychy wykorzystuje wolność.

Biskup Warszawsko-Praski powiedział, że dzisiejszemu światu brakuje pokory i uznania Jezusa za Króla Wszechświata:

Dzisiaj tych właśnie elementów w świecie brakuje. Po pierwsze uznania Pana Boga, jakiegoś szczególnego szacunku i uwielbienia wobec Boga, którego wystawia się na margines życia wspólnotowego. Czy to świat, czy to kraje, czy to wspólnoty mniejsze, czy też każdy z nas. Dzisiaj świat się tym charakteryzuje, że Boga wystawia poza swoje terytorium. Nie jesteś nam potrzebny, jesteśmy samowystarczalni, jesteśmy przecież obywatelami dwudziestego pierwszego wieku, potrafimy dotrzeć nie tylko na Księżyc, ale zbadać wszechświat. I nikt nie myśli albo niewielu myśli, że oto taka postawa za chwilę doprowadzi nas do całkowitej ruiny. Tam, gdzie nie ma uznania Boga, nie ma też pokory.

fot. Marcin Tafejko

Fotorelacja ze strony parafii św. Jana Kantego w Legionowie

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży