Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Diecezjalno-Powiatowo-Gminne Dożynki – Poświętne 2021

Diecezjalno-Powiatowo-Gminne Dożynki – Poświętne 2021

Symbole ŚDM i ich wymowa – Krzyż i Maryja Dziewica – obrończyni ludu – są znakiem służby Panu, są świadectwem tych milionów pielgrzymów, którzy w różnych częściach świata gromadzili się przy papieżach, modlili, mieli wielkie pragnienia i tęsknoty, poszukiwali sensu i tożsamości. To, co dokonuje się w czasie Światowych Dni Młodzieży jest znakiem i świadectwem: „Któryż wielki naród ma bogów tak bliskich, jak Pan, Bóg nasz, ilekroć Go wzywamy? Któryż wielki naród ma prawa i nakazy tak sprawiedliwe, jak całe to Prawo

Rolnicy, mieszkańcy powiatu wołomińskiego oraz diecezjanie warszawsko-prascy dziękowali za tegoroczne żniwa. W Poświętnem odbyły się Diecezjalno-Powiatowo-Gminne Dożynki 2021. Uroczystej Mszy Świętej w kościele św. Jana Chrzciciela i św. Wojciecha Biskupa Męczennika w intencji rolników przewodniczył Biskup Warszawsko-Praski Romuald Kamiński.

Homilię wygłosił biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej Jacek Grzybowski.

Jeśli dzisiaj w Poświętnem dziękujemy za dar ziemi – radosny akt uwielbienia Boga za plony – to ma nauczyć nas szacunku do ludzkiej pracy, ale także pokornego i godziwego korzystania z tych plonów. Jest wciąż wielkim grzechem, szczególnie wśród ludzi młodych, ale także starszych, marnowanie żywności, nieszanowanie tego, że mamy co jeść, niedocenianie daru, który przychodzi rolnikowi z takim trudem. Należy wciąż uczyć nowe pokolenia, że dziękczynienie owocuje szacunkiem dla ludzkiej pracy i owoców tej pracy.

Podczas Mszy Świętej dożynkowej obecne były symbole Światowych Dni Młodzieży: Krzyż Roku Świętego i ikona Matki Bożej Wybawicielki Ludu Rzymskiego (Salus Populi Romani).

Symbole ŚDM i ich wymowa – Krzyż i Maryja Dziewica – obrończyni ludu – są znakiem służby Panu, są świadectwem tych milionów pielgrzymów, którzy w różnych częściach świata gromadzili się przy papieżach, modlili, mieli wielkie pragnienia i tęsknoty, poszukiwali sensu i tożsamości. To, co dokonuje się w czasie Światowych Dni Młodzieży jest znakiem i świadectwem: „Któryż wielki naród ma bogów tak bliskich, jak Pan, Bóg nasz, ilekroć Go wzywamy? Któryż wielki naród ma prawa i nakazy tak sprawiedliwe, jak całe to Prawo, które ja wam dziś daję?”(Pwt 4, 7-8). W czasie dożynek w sposób szczególny powinno wybrzmieć właśnie to radosne wołanie – „nasz Bóg nas kocha i nam błogosławi!”.

To jest świadectwo, które powinniśmy mieć we wdzięcznej pamięci, dzisiaj są inne czasy i przychodzą na nas inne zadania. Zarówno pogłębiająca się sekularyzacja jak i pandemia sprawiły, że nadszedł kres wielkich eventów kościelnych, spotkań gromadzących wielkie, wielotysięczne, a nawet milionowe tłumy … Wydaję mi się, że ostatnim takim akcentem u nas w kraju były ŚDM w Krakowie. Teraz nastał inny czas.

Ale czy w innych czasach, warunkach i kontekstach nie zobowiązuje nas wiara? Może nawet jeszcze bardziej powinniśmy, gdy nie ma już emocjonalnych spotkań, wielkich kościelnych imprez, pozostała szara codzienność, uświadomić sobie siłę wiary, trud życia Słowem Bożym, trud pozostawiania świadkiem Chrystusa chociaż czasem nie ma się nawet wsparcia wspólnoty.

– Każde święto powinna poprzedzać codzienna, systematyczna praca – podkreślił biskup Jacek Grzybowski.

…dożynkowe święto jest spotkaniem wspólnoty, radością, dziękczynieniem, uwieńczeniem ciężkiej pracy, modlitwą, radością z obecności ludzi, ale gdy przeminie świętowanie moralność, prawość, sprawiedliwość, pracowitość, odpowiedzialność nie zostaną zawieszone, nie przestaną obowiązywać. Święto ma wtedy prawdziwy sens gdy jest przeżywane autentycznie – gdy wcześniej był trud, praca, wysiłek, oddanie, służba. Bo z życiem wewnętrznym człowieka jest jak z rolą (dlatego w Ewangelii jest tyle odniesień rolniczych) – co człowiek zasieje w swej duszy, to mu to wyrośnie i to zbierać będzie. Dlatego Jezus mówi dziś: „Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym” (Mk 7, 21-23).

Co człowiek moralnie zasiewa w swej duszy, tym będzie żył i karmił innych. Zasiewajmy dobro, przebaczenie, sprawiedliwość, miłosierdzie, ofiarność i dobroć. Wtedy, gdy z naręczem dobrych czynów – jak plonów ziemi – staniemy przed Bogiem Panem całego Stworzenia okaże się, że właśnie nas ze swej woli zrodził Ojciec przez słowo prawdy, byśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń – żebyśmy się stali właśnie my właśnie przez wiarę i miłość pięknym plonem Ziemi (por. Jk 1, 18).

Po Mszy Świętej uczestnicy Dożynek mieli okazję skorzystać z bogatego programu kulturalno-artystycznego. Przyznane zostały także nagrody w tradycyjnym konkursie na najpiękniejszy dożynkowy wieniec.

fot. Jakub Troszyński

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży