Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Diecezjalne zakończenie Roku św. Józefa

Diecezjalne zakończenie Roku św. Józefa

W uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP zakończył się w diecezji warszawsko-praskiej ogłoszony przez papieża Franciszka Rok Świętego Józefa. Bp Romuald Kamiński odprawił Mszę Świętą w parafii św. Izydora w Markach, gdzie poświęcił nowo powstałą kaplicę adoracji Najświętszego Sakramentu.

Przywołując pierwsze czytanie z Księgi Rodzaju bp Kamiński zwrócił uwagę, że zagrożeniem dla dzisiejszych czasów jest lekceważenie szatana.

Mimo tej zażyłości z Bogiem, jak niebezpieczny jest szatan, który umiał dokonać rozłamu, a my się tak łatwo poddajemy przez to, że żartujemy sobie z działania szatana. Nie dowierzamy jego ostateczności i to jest problemem na świecie. Nie zdajemy sobie sprawy, że ten, który potrafił wbić klin między zdawałoby się niezachwianą jedność, która była na początku między Ojcem a nami ludźmi, to jest ten sam sprawca i dzisiaj.

Przywołując postać Maryi powiedział, że wielkość człowieka można mierzyć poprzez służbę bliźniemu, wynikającą z bliskości Boga:

Im bliżej jesteście Pana Boga, tym większa potrzeba w sercu rodzi się, by służyć drugiemu człowiekowi i w tym wszystkim jest ogromna cichość, pokora, delikatność. To są znaki wielkości. Ta wielkość nie jest z nas, ona nie rodzi się z nas, ale rodzi się z Boga. Naprawdę każdy z nas jest kimś wyjątkowym.

Dzisiaj trzeba koniecznie przy Maryi zauważyć Józefa. Ze względu na ogromny szacunek Boga względem nas On się wyjątkowo uwidocznił w tych postaciach jak Maryja i Józef, ale nam jest potrzebne, bo dotyczy każdego z nas.

Na zakończony rok św. Józefa papież Franciszek opublikował list apostolski „Patris corde – z ojcowskim sercem” napisany z okazji 150. rocznicy ogłoszenia Oblubieńca Maryi patronem Kościoła katolickiego. To właśnie błogosławiony Pius IX, dekretem Quemadmodum Deus, podpisanym 8 grudnia 1870 r., obdarzył tym tytułem świętego Józefa.

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży