Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Diecezjalne obchody uroczystości Wszystkich Świętych na Cmentarzu Bródnowskim

Diecezjalne obchody uroczystości Wszystkich Świętych na Cmentarzu Bródnowskim

– Dzięki realizacji naszych zamiarów związanych z naszym powołaniem, ale wypełnianych na wzór Pana Jezusa, stajemy się wielkimi – powiedział biskup Romuald Kamiński. Biskup warszawsko-praski przewodniczył diecezjalnym obchodom uroczystości Wszystkich Świętych, które odbyły się na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie.

– Fragment Ewangelii o ośmiu błogosławieństwach to dla nas instrukcja, jak zostać świętym – podkreślał pasterz diecezji w homilii wygłoszonej w kościele pw. Świętego Wincentego a Paulo.

Bierzcie to sobie często jako modlitwę, szczególnie wieczorną, bo to będzie takie podsumowanie wszystkich naszych wysiłków. A to jest pokazanie bardzo praktyczne i to przez samego Pana Jezusa, jak się powinno budować naszą świętość. Krok po kroku. Doskonałość po doskonałości. Próbować ubogacać, tak jakby tkać nasze wnętrze coraz to obficiej z poszczególnych doskonałości moralnych. Pan Jezus wymienił dzisiaj osiem takich doskonałości moralnych. Tak sobie myślę, kiedy budowano ten Kościół, to tak dla przykładu do tej Ewangelii, wielu ludzi tutaj chodziło i kiedy zrobiono fundamenty, właściwie nikt się tym nie interesował. Potem postawiono ściany surowe. Już niektórzy zaczęli mówić: coś się pięknego buduje. Ale kiedy przybyli za kilka lat i zobaczyli, że jest już ołtarz, i że są malowidła, już byli bardzo zdumieni i zaciekawieni. Podobało im się to, a za jakiś czas zobaczyli organy i usłyszeli ich dźwięk. Zobaczyli też celebrę, modlitwę ludu wiernego. Zachwycili się. Drodzy moi, tak jak ta świątynia krok po kroku element po elemencie była uposażana, taki scenariusz powinien być zastosowany w naszym życiu.

– Wypełnianie Ewangelii w życiu czyni nas wielkimi w oczach Pana Jezusa.

Dobro do dobra. Piękno do piękna. Szlachetność do szlachetności w codziennym, spokojnym wysiłku ubogaca nasze wnętrza, żeby stawać się na podobieństwo naszego Pana. To byłoby już wielkim zwycięstwem, gdybyśmy to usłyszeli. Jakie jest nasze? Na czym polega nasze życie? Nasz Pan Bóg i my, wydawałoby się tacy niewielcy, jakby bez znaczenia. Nic podobnego. Nie. Dzięki realizacji naszych zamiarów związanych z naszym powołaniem, ale wypełnianych na wzór Pana Jezusa, stajemy się wielkimi. To jest to przesłanie dnia dzisiejszego.

Po Mszy Świętej wyruszyła procesja z modlitwą za zmarłych po cmentarzu.

fot. Marcin Tafejko

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży