Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Diecezjalna inauguracja Roku Rodziny

Diecezjalna inauguracja Roku Rodziny

W parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Józefowie k. Otwocka, Mszą Świętą pod przewodnictwem bpa Jacka Grzybowskiego, zainaugurowany został Rok Rodziny “Amoris Laetitia” w Diecezji Warszawsko-Praskiej.

W homilii biskup Jacek wskazywał na wyzwania, które stoją obecnie przed rodziną.

Rodzina jako więź jedności krwi tak naprawdę w Ewangelii ma być miejscem budowania mocniejszych więzów. To nie są tylko więzy krwi – chociaż one są tak silne – to są więzy idei, wartości, wiary, podzielania przez poszczególne pokoleniach tych samych istotnych treści. W tym sensie wiara i wartości przekazywane z pokolenia na pokolenie umacniają całe rodziny. „Amoris Laetitia” i Rok św. Józefa skłaniają nas do tego, abyśmy naprawdę z wielką powagą podjęli te problemy. Dzisiejsze kryzys małżeństw i kryzys rodzin są wyzwaniem dla naszych wspólnot parafialnych. Są wyzwaniem dla naszych wspólnot sąsiedzkich. Są wezwaniem do modlitwy, a jednocześnie do pielęgnowania miejsc. Takim miejscem jest parafia, wspólnota, gdzie mogę umocnić swoje relacje małżeńskie i rodzinne, gdzie znajdę sojuszników w trudnych problemach małżeńskich, wychowawczych, które spotykam na swojej drodze jako ojciec, jako matka, jako wujek, jako babcia, jako dziadek, gdzie wspólnie troszczymy się o przyszłość młodzieży wiedząc, że w nich jest nasza nadzieja.

Zdaniem biskupa pomocniczego Diecezji Warszawsko-Praskiej postawa św. Józefa może być dla nas dziś wskazówką w zmaganiu się z problemami.

I to jest może wyzwanie, o którym mówi nam papież Franciszek zapraszając nas do szczególnej modlitwy w Roku św. Józefa. To jest wezwanie, abyśmy jak Józef, chociaż jesteśmy w cieniu, chociaż nas nie widać i nie gramy pierwszej i najważniejszej roli, z drugiego i z trzeciego planu, realizujemy to, co jest wolą Bożą. Modlimy się, wspomagamy ludzi, tworzymy jedność wspólnoty, wzajemnie się wspieramy. Niech dzisiejsza Eucharystia, rozpoczęcie Roku Rodziny, nabożeństwo, które razem będziemy przeżywali, wprowadzą nas, naszą wspólnotę diecezjalną w pogłębioną modlitwę, refleksję oraz formację małżeństw i rodzin w tym roku. Abyśmy, tak jak pragnie tego Kościół, dobrze ten czas przeżyli i wykorzystali. Być może jesteśmy przygotowywani na to, że ostatnim bastionem walki o Boga, o wartości, o człowieka będzie rodzina i małżeństwo.

19 marca Kościół obchodzi piątą rocznicę ogłoszenia adhortacji apostolskiej „Amoris Laetitia” o pięknie miłości w rodzinie. Zainaugurowany przez papieża Franciszka Rok Rodziny zakończy się 26 czerwca 2022 roku podczas 10. Światowego Spotkania Rodzin w Rzymie.

Fotorelacja z uroczystości znajduje się tutaj.

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży