Diecezja Warszawsko-Praska
Ks. Cempura Dariusz, od 18.02.2021
† Ks. Szymański Władysław, 16.05.2013 –13.07.2021 (†)
Ks. Walicki Dariusz, 03.06.2006 –15.01.2013
Ks. Wołosiewicz Stanisław, 13.06.1993 – 03.06.2006
† Ks. Wasiluk Tadeusz, 15.06.1988 –13.06.1993
Ks. Kowalski Stanisław, 30.09.1949 –1958
Ks. Osiński Władysław, 30.06.1935 – 30.09.1949
Ks. Kocięcki Grzegorz Stanisław, 01.07.2009 – 29.08.2010
† Ks. Szymański Władysław, 16.08.1999 –15.06.2009
Ks. Nowosielski Wiesław Daniel, 01.05.1987 – 24.06.1999
Ks. Godziek Hieronim CM, 1984 – 01.05.1987
† Ks. Tartas Tadeusz, 14.02.1980 –1984
† Ks. Krajewski Franciszek, 07.04.1973 –16.02.1980
† Ks. Wojno Wincenty, 08.10.1962 – 07.04.1973
† Ks. Świtkowski Jan, 16.06.1965 –15.06.1967
† Ks. Cegłowski Aleksander, 28.05.1958 – 08.10.1962
† Ks. Kropiewnicki Józef, 07.09.1950 –19.03.1957
Ks. Kocięcki Grzegorz Stanisław, 01.09.2008 – 30.06.2010
Ks. Cudny Paweł, 26.08.2012 – 26.08.2014
Ks. Pietrzak Krzysztof, 17.02.2016 –18.02.2021