Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Tłuszcz

Dekanat: Tłuszcz

FRANCISZKÓW, parafia św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i św. Franciszka

Franciszków 68, 05-240 Franciszków

Niedziele i święta: 09:00, 12:00

Dni powszednie: (8:00 lub 18:00, wg ogłoszeń)

Parafię erygował kard. Stefan Wyszyński 30 kwietnia 1957 roku z części parafii Klembów i Poświętne.

Podczas scalania gruntów w 1925 roku wydzielono działkę pod kościół, znajdowała się nieco dalej niż obecna. Ks. Jerzy Bednarowicz sprzedał ją i nabył obecną od p. Gajcy. Duszpasterz zamieszkał początkowo u p. Władysława Banaszka i odprawiał Msze święte w drewnianym budynku miejscowej szkoły. Wśród wiernych powstał swoisty podział: wioski Jaźwie i Franciszków rywalizowały ze sobą, aby świątynię zlokalizować u nich. Spór rozstrzygnął abp Stanisław Gall, zatrzymany obok kapliczki we Franciszkowie. Zdecydował, że w tym miejscu stanie kościół. Początkowo księża Sadowski i Marian Pirożyński mieszkali w Klembowie i obsługiwali Franciszków. Budowa kościoła trwała w latach 1976-1989, konsekrował go bp Stanisław Kędziora 4 maja 1995 roku.

JASIENICA, parafia Narodzenia Pańskiego

Niedziele i święta: 08:00, 10:00 (z udziałem dzieci), 12:00, 18:00

Dni powszednie: (wg ogłoszeń)

Parafię erygował kard. Józef Glemp dnia 15 marca 1988 roku z części parafii Klembów. Początki duszpasterstwa sięgają 24 grudnia 1982 roku, gdy ks. Stanisław Kazulak, delegowany dzień wcześniej do tworzenia ośrodka w Jasienicy, odprawił pierwszą Pasterkę w miejscowej salce katechetycznej. Prowizoryczną kaplicę poświęcił bp Jerzy Modzelewski 27 lutego 1983 roku.

Od 15 marca 1983 roku był tu samodzielny ośrodek duszpasterski. Naczelnik gminy Tłuszcz 23 stycznia 1985 roku wydał pozwolenie na budowę kościoła według projektu arch. Janusza Stępkowskiego i inż. Janusza Zdrojewskiego. Plac pod budowę, krzyż i wykop pod fundamenty poświęcił bp Władysław Miziołek 20 kwietnia 1985 roku. Kamień węgielny, poświęcony przez Jana Pawła II w archikatedrze św. Jana w Warszawie 8 czerwca 1987 roku, wmurował bp Władysław Miziołek 28 czerwca 1987 roku, on także poświęcił mury świątyni w dniu 20 kwietnia 1991 roku. Kościół powstał dzięki staraniom ks. Stanisława Kazulaka, z ofiar parafian (szczególnie Krystyny i Dariusza Parysów) i dzięki bardzo ofiarnej pracy społecznej (na budowie pracowało od 6 do 354 mężczyzn).

Kościół konsekrował abp Sławoj Leszek Głódź 17 kwietnia 2005 roku.

MIĄSE, Parafia św. Jana Chrzciciela

ul. Kardynała Wyszyńskiego 31, 05-240 Miąse

Niedziele i święta: 9:00, 11:00

Dni powszednie: 17:00 (od marca do września o 18:00), 18:00 (od października do lutego o 17:00)

Parafię erygował bp Kazimierz Romaniuk 2 lutego 1999 roku, a pierwszym proboszczem został ks. Paweł Waldemar Kaniewski. Budynek pełniący funkcję tymczasowej kaplicy postawiono w roku 1994 bez planu i pozwolenia na budowę; początkowo miał być „domem ludowym”, czyli miejscem zabaw i wesel. Ponieważ nie było stosownego miejsca na odprawianie Mszy świętej, mieszkańcy Miąsego podczas specjalnego referendum zdecydowali o przeznaczeniu budynku na kult religijny. W tym samym roku poczyniono niezbędne adaptacje i bp Kazimierz Romaniuk poświęcił budynek jako nową kaplicę.

Do 13 czerwca 1997 roku Miąse było filią parafii Klembów obsługiwaną przez tamtejszych duszpasterzy; wtedy do pracy duszpasterskiej w kaplicy skierowano ks. Kaniewskiego. 25 stycznia 1998 roku władza diecezjalna erygowała ośrodek duszpasterski w Miąsem. W 2004 roku rozpoczęto budowę kościoła. W roku 2009 abp Henryk Hoser SAC wmurował kamień węgielny. W 2012 roku kościół został oddany do użytku.

POSTOLISKA, Parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika

Plac 3 Maja 17, 05-240 Postoliska

Niedziele i święta: 7:30, 09:00, 10:30 (z udziałem dzieci poza wakacjami), 12:00, 17:00

Dni powszednie: 7:00 (w Adwencie), 17:00 (od kwietnia do października o 18:00), 18:00 (od listopada do marca o 17:00)

Codziennie 15 minut przed każdą Mszą Świętą, w niedzielę podczas każdej Mszy Świętej

Początki parafii nie są dokładnie znane, ponownej erekcji 8 czerwca 1540 roku dokonał biskup płocki, Jan Buczacki. Wtedy też wzniesiono kolejny drewniany kościół, fundacji Stanisława Dąbrówki kanonika wileńskiego i pułtuskiego oraz jego brata ciotecznego Andrzeja Postolskiego. Podczas potopu szwedzkiego kościół był na tyle zniszczony, że zabroniono odprawiania w nim nabożeństw. Po remoncie, konsekrował go na nowo, w marcu 1699 r., biskup płocki Andrzej Chryzostom Załuski. W 1850 r. kościół był w tak złym stanie, że władze nakazały go zamknąć, co zmobilizowało parafian do szybkiego remontu. Ostatecznie rozebrany w 1920 r. po zbudowaniu nowej świątyni.

W 1907 r. proboszczem został Ks. Wacław Koskowski. To on w 1908 roku przekonał parafian do budowy nowej świątyni. Projekt przygotował znany architekt Hugon Kudera. Niestety, władze carskie nie chciały wydać pozwolenia na budowę, uzyskano je dopiero w 1913 roku. Kościół postawiono z cegły własnej produkcji: we wsi Stryjki odkryto stosowną glinę, zbudowano cegielnię, w której od 1911 do 1917 roku wypalono ponad milion cegły zwykłej i modulowanej. Jest to jedna z większych budowli sakralnych tego okresu (50 m długości, 13 szerokości, 16 wysokości, wieża ma 64,2 m). Z całej okolicy zwożono taż kamienie, zrobiono z nich cokół, schody i osiem filarów do prezbiterium. 16 lipca 1913 roku Ks. Aleksander Kobyliński, dziekan radzymiński i kanonik warszawski, położył kamień węgielny.

Pracami kierował Michał Filipowicz z Międzyrzecza, a po jego śmierci Józef Block z Łukowa. Rok później wybuchła I wojna światowa, wielu murarzy powołano do wojska, lecz roboty trwały: więźbę dachową nad nawą główną zrobił parafianin, Jan Getka z Rysia. Dopiero w 1918 r. wykonano najtrudniejsze prace m.in. żebra nawy głównej. Rankiem 25 maja 1919 roku Ks. Wacław Koskowski rozpoczął poświęcenie nowego kościoła i odprawił pierwsze nabożeństwo, kazanie wygłosił Ks. Antoni Zieliński z Niegowa. Tego samego dnia, o godzinie 17.00 przybył Abp Aleksander Kakowski, ostatni prymas Królestwa Polskiego, odbył uroczysty ingres do świątyni. Następnego dnia Bp Stanisław Gall, sufragan warszawski i biskup polowy Wojska Polskiego, konsekrował kościół.

Ze względu na wojny wieżę ukończono dopiero w latach 1983-1985. Kościół był odnawiany w latach 1960-65 oraz w 1989 r. W czasie II wojny światowej Niemcy zorganizowali w kościele szpital, a na plebanii stacjonowało dowództwo, przed wycofaniem się przygotowali kościół do wysadzenia, ale dzięki staraniom Ks. Romana Bujalskiego i jego matki znającej język niemiecki udało się go uratować. Do dziś można oglądać zacementowane otwory, w których umieszczone były materiały wybuchowe. W roku 2012 p. Piotr Lewandowski ufundował nową figurę Matki Bożej naturalnej wielkości, z piaskowca, stojącą na placu przed kościołem.

TŁUSZCZ, Parafia bł. Męczenników Podlaskich

Niedziele i święta: 7:30, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00

Dni powszednie: 7:00, 18:00

Parafię erygował Bp Kazimierz Romaniuk 26 sierpnia 1999 roku z części parafii Przemienienia Pańskiego w Tłuszczu, Postoliska i Klembów. Plac pod kościół ofiarowała parafia Przemienienia Pańskiego (4.900 m2), następne 4.800 m2 dokupiono ze środków nowej parafii. Budowa kaplicy rozpoczęła się 10 października 1996 roku, a już 8 grudnia poświęcił ją Bp Kazimierz Romaniuk. Jest to metalowa konstrukcja dawnego pawilonu handlowego GS obudowana gazobetonem, ma drewniany dach kryty papą; wzniesiona staraniem Ks. Wiesława Bocheńskiego przy dużym społecznym zaangażowaniu wiernych. Samodzielny ośrodek duszpasterski zaistniał 1 stycznia 1997 roku. Szczególne wydarzenie miało miejsce 6 października 1997 roku, wtedy sprowadzono do parafii relikwie Bł. Męczenników Podlaskich z Pratulina (fundatorem relikwiarza jest rodzina Królaków). Od 28 grudnia 1997 roku Ks. Wiesław Bocheński zamieszkał przy kaplicy. Zaś w Wigilię Bożego Narodzenia, jako votum Jubileuszu Roku 2000, Bp Kazimierz Romaniuk poświęcił figurę Chrystusa z rozwartymi ramionami i napisem „Przyjdźcie do Mnie wszyscy” wysoką na 6 m stojącą na postumencie 3 m, ufundowaną przez rodzinę Kowalików i Ks. Proboszcza. Obok stoi tymczasowa dzwonnica z dzwonem „Bł. Męczennicy Podlascy” (101 kg); całość poświęcił Bp Stanisław Kędziora 6 października 1997 roku. Po latach starań, w roku 2002 udało się dokonać zmian w planie zagospodarowania terenu i wpisać przeznaczenie na cele kultu. 10 maja 2004 roku otrzymaliśmy pozwolenie na budowę kościoła według projektu Barbary Odolczyk i Kazimierza Olszanieckiego, konstrukcję opracował Adam Mroczek. 3 września 2005 roku odprawiono Mszę Św. w intencji budowy i rozpoczęto wykopy. Trudnym doświadczeniem była śmierć, pochodzącego z parafii, Ks. Pawła Cymermana w dniu 3 listopada 2010 roku, po wieloletniej walce z chorobą nowotworową. 1 grudnia 2012 roku Abp Henryk Hoser SAC poświęcił i wmurował kamień węgielny w świątynię w stanie zamkniętym. Choroba Ks. Korporowicza ujawniona w 2013 roku spowolniła prace wykończeniowe.

TŁUSZCZ, Parafia Przemienienia Pańskiego

Niedziele i święta: 07:30, 09:00, 10:15, 12:00, 18:00

Dni powszednie: 07:00, 17:00 (w pierwsze piątki i soboty miesiąca), 17:30 (w maju, czerwcu, październiku i listopadzie oprócz pierwszych piątków i sobót miesiąca)

Parafię erygował kard. Aleksander Kakowski dnia 1 stycznia 1936 roku z części parafii Postoliska i Klembowa. Początki miejscowości Tłuszcz sięgają 1447 roku. Dogodne położenie geograficzne na szlaku handlowym z Litwą było przyczyną rozwoju tego terenu. Uruchomienie w 1861 r. kolei żelaznej Warszawa – Petersburg spowodowało dalszy rozwój miasta. W 1916 r. Tłuszcz stał się siedzibą gminy. W 1928 powstał Komitet budowy kościoła i zakupiono plac pod budowę kościoła. Początek budowy kościoła przypada na lata 1929/1930 gdzie postawiono prowizoryczną kaplicę, którą w dniu 6 sierpnia 1933 r. poświęcił Ks. prałat de Ville. Od tej pory proboszcz parafii Postoliska w niedzielę odprawiał sumę i nieszpory w Tłuszczu. Następnie Ks. Jan Razum jako wikariusz Postolisk zamieszkał w Tłuszczu, by pełnić posługę duszpasterską. Dnia 6 grudnia 1935 roku przyjeżdża do Tłuszcza Ks. Feliks Andruszkiewicz dla objęcia probostwa. Nominacje na proboszcza otrzymuje w Wigilię Bożego Narodzenia wraz z dekretem erygującym parafię Przemienienia Pańskiego w Tłuszczu od 1 stycznia 1936 r. Zastaje świątynię bez prezbiterium i zakrystii. Drugi z kolei proboszcz Ks. Władysław Kwaśniewski w 1957 dobudowuje prezbiterium, zakrystię i przedsionek. Dwa lata później wzmocniono stary strop przez zastosowanie kratownicy, stalowych podciągów i słupów obmurowanych. W 1967 r. Tłuszcz otrzymuje prawa miejskie. Miasto się rozbudowuje. Świątynia okazuje się za mała. W latach 1988-1991 trwa rozbudowa świątyni. W tym czasie dobudowano dwie nawy boczne. W 2001 roku przeprowadzono kapitalny remont dachu na kościele – wymieniono część więźby dachowej i pokryto blacho – dachówką. Natomiast wewnątrz kościoła usunięto boazerię, naprawiono tynki, pomalowano ściany i sufit, położono marmur w prezbiterium i wykonano posoborowy ołtarz marmurowy. W roku 2007 założono w kościele gazowe centralne ogrzewanie. W roku 2008 osuszono świątynię i zainstalowano rury odprowadzające wody gruntowe i opadowe. W latach 2009-2010 przeprowadzono kapitalny remont posadzki w kościele, położono nowy marmur. Z tego samego marmuru wykonano boazerię ścian i filarów. W prezbiterium wykonano na ścianie frontowej metodą „sgraffito” scenę Przemienienia Pańskiego, po lewej stronie Matkę Bożą Nieustającej Pomocy, a po prawej przy wejściu do zakrystii scenę z Chrztu Pana Jezusa. W 2011 roku przeprowadzono remont zakrystii, która została powiększona przez zlikwidowanie przedsionków, położono nowe tynki, wymieniono okna i drzwi i położono posadzkę marmurową. W latach 2014-2016 wymieniono wszystkie okna w kościele i wykonano zewnętrzną elewację świątyni. W 2016 roku odmalowano wnętrze kościoła i wyremontowano chór. W dniu 13 maja 2010 świątynię konsekrował Ordynariusz Diecezji Warszawsko – Praskiej Abp Henryk Hoser SAC.

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży