Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Nowodworski

Dekanat: Nowodworski

JANÓWEK, parafia św. Bartłomieja Apostoła

Nowodworska 17, 05-124 Janówek Pierwszy

Niedziele i święta: 7:30 (od maja do sierpnia), 9:30, 11:00, 18:00

Dni powszednie: (7:00 lub 18:00, wg ogłoszeń)

Parafię erygował bp Kazimierz Romaniuk 24 listopada 1996 roku z części parafii św. Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowieckim i Przemienienia Pańskiego w Wieliszewie. Pierwszym proboszczem i budowniczym kościoła był ks. Krzysztof Czyżyk. Główną fundatorką powstającej świątyni była p. Regina Korczyńska z Warszawy.

Ośrodek duszpasterski powstał 1 listopada 1992 roku, a prawie-parafia istniała od 21 listopada 1993 roku. 4 października 1993 roku bp Stanisław Kędziora wmurował kamień węgielny pochodzący z Góry Ośmiu Błogosławieństw, a 17 listopada 1996 roku bp Kazimierz Romaniuk poświęcił świątynię. On również dokonał konsekracji świątyni 17 maja 1998 roku.

Kościół zaprojektował arch. Jerzy Chlebiński, a zbudowała go ekipa Stanisława Galbarczyka z Nowego Dworu Mazowieckiego.

Dwa dzwony, odlane w 1997 roku w ludwisarni w Węgrowie, to dar parafian i ks. Krzysztofa Czyżyka. Figurka Niepokalanej stojąca na placu kościelnym jest darem rodziny z parafii.

NOWY DWÓR MAZOWIECKI, Parafia Św. Apostołów Piotra i Pawła

Prymasa Stefana Wyszyńskiego 1, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki

Niedziele i święta: 8:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00 (w wakacje o 20:00), 20:00 (poza wakacjami o 18:00)

Dni powszednie: 7:00 (w środę, czwartek, piątek, sobotę oraz w Adwencie), 18:00

Parafię erygował Kard. Józef Glemp 15 września 1988 roku z części parafii Św. Michała Arch. w Nowym Dworze Mazowieckim. W 1982 r. Ks. Czesław Żyła wystąpił do władz o wyznaczenie lokalizacji na budowę nowego kościoła na „Osiedlu Młodych”. W odpowiedzi na tę prośbę Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami przekazał 29 listopada 1985 roku stosowny teren (akt notarialny wieczystej dzierżawy spisano 22 grudnia 1986 roku). Wiosną 1986 r. Ks. Czesław Żyła postawił krzyż, przy którym gromadzili się mieszkańcy budowanego „Osiedla młodych” na pierwszych nabożeństwach majowych.

Latem rozpoczęła się budowa kaplicy i przylegającego do niej budynku katechetyczno-plebanijnego. Po dwóch latach, 29 czerwca 1988 roku, w nieukończonej jeszcze kaplicy, pierwszą Mszę Św. odprawił jej budowniczy, Ks. Czesław Żyła. Od 30 sierpnia 1988 roku jest stale przechowywany Najśw. Sakrament. Pierwszym proboszczem budującej się parafii został Ks. Zbigniew Wojciechowski. 8 października 1988 roku Bp Kazimierz Romaniuk poświęcił kaplicę.

Projekt kościoła i budynków towarzyszących opracowali od października 1992 do sierpnia 1994 roku architekci z Olsztyna: inż. Józef Żołądkowicz i inż. Wanda Gołombek. Prace budowlane rozpoczęły się w sierpniu 1994 r. W dniu 20 września 1996 roku parafię nawiedziła figura Matki Bożej Fatimskiej. 22 listopada 1998 roku, w dziesiątym roku istnienia parafii, Bp Kazimierz Romaniuk wmurował kamień węgielny pochodzący z Ziemi Świętej.

6 maja 2000 roku nawiedził parafię obraz MB Hetmanki Żołnierza Polskiego. 25 czerwca 2006 roku parafię objął Ks. Krzysztof Czyżyk z zadaniem rychłego zakończenia budowy kościoła. Po dwóch latach można było przystąpić do wyposażenia świątyni. Na dwudziestolecie powstania parafii przeniesiono duszpasterstwo z dotychczasowej kaplicy do kościoła: 5 września 2008 roku Bp Stanisław Kędziora poświęcił obiekt. 5 grudnia 2010 roku Abp Henryk Hoser SAC dokonał konsekracji świątyni.

NOWY DWÓR MAZOWIECKI, Parafia św. Michała Archanioła

Warszawska 1, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Niedziele i święta: 07:00, 08:30, 10:00 (dla młodzieży), 11:30 (z udziałem dzieci), 13:00 (poza wakacjami), 15:00 (kaplica w szpitalu), 18:00

Dni powszednie: 06:30 (poza Adwentem o 7:00), 07:00 (w Adwencie o 6:30), 15:00 (kaplica w szpitalu), 18:00

Parafię erygował biskup płocki Krzysztof-Hilary Szembek w 1792 roku z dawniejszej parafii Okunin (kościół przetrwał do 1802 r.). Już u schyłku XIII w. wojewoda mazowiecki Jan, przy udziale biskupa płockiego Tomasza, ufundował kaplicę Św. Małgorzaty w Nowym Dworze. W 1355 r. miejscowość jest wzmiankowana jako gród książęcy. Ziemowit III nadał jej prawa miejskie w 1374 r; była ważnym ośrodkiem targowym i handlowym. W XVII w. utracił prawa miejskie, które odzyskał w 1782 r.

Kościół zbudowano w 1772 r. z fundacji Prymasa i Arcybiskupa Warszawskiego, Michała Poniatowskiego, ówczesnego właściciela okolic Nowego Dworu, i jego brata króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Konsekrował go Bp Antoni Malinowski, sufragan żmudzki, 2 października 1792 roku. W tym okresie powstała w mieście fabryka sukna, stocznia rzeczna i drukarnia. Powodzie i strategiczne położenie nad Wisłą (wojny napoleońskie, powstanie listopadowe, I i II wojna światowa) były przyczyną częstych zniszczeń miasta i świątyni.

Po 1914 r. kościół odrestaurowano, a w latach 1981-1984 pod pozorem rozbudowy powstała nowa świątynia, tak wkomponowana, że nie uroniła nic z piękna pierwszej. Kościół nowy zbudowany jest z cegły klinkierowej i pokryty blachą miedzianą, a stary z cegły, kryty dachówką ceramiczną. Głównym architektem był inż. Stefan Kuryłowicz, a konstruktorem inż. Marian Ziemniak. W dniu 23 września 1984 roku kościół był poświęcony, a 5 listopada 1989 roku konsekrował go Kard. Józef Glemp.

RAJSZEW, Parafia św. Andrzeja Boboli

Różana 2, 05-110 Rajszew

Niedziele i święta: 10:00, 11:30 (z udziałem dzieci), 16:00

W czerwcu 2007 r. Abp Sławoj Leszek Głódź skierował Ks. Stanisława Kanię – dotychczasowego wikariusza Par. M.B. Częstochowskiej w Wołominie do tworzenia Ośrodka Duszpasterskiego w Rajszewie. Dekret zaczął obowiązywać od 1 lipca 2007 r. W tę niedzielę została odprawiona pierwsza msza Św. w starej szkole w Skierdach, gdzie zlokalizowana została tymczasowa kaplica. Rozpoczęły się poszukiwania placu pod przyszły kościół. Po 4 latach, w 2011 r., spisano akt notarialny na działkę. W czerwcu postawiono kaplicę, blaszany kontener wyłożony styropianem i panelami. Dnia 7 sierpnia 2011 Abp Henryk Hoser SAC poświęcił kaplicę, krzyż i plac pod budowę kościoła. Odbyła się również instalacja Najśw. Sakramentu w kaplicy. Został też ogłoszony dekret erygujący Ośrodek Duszpasterski obejmujący Rajszew i Skierdy. Od tego dnia codziennie jest odprawiana Msza Św. Jesienią 2011 r. rozpoczęła się budowa kościoła i domu parafialnego w/g projektu inż. A. Dworczaka. Wiosną 2013 roku kaplica została przeniesiona do domu parafialnego. 18 maja 2013 roku w ściany budowanego kościoła został wmurowany kamień węgielny i erygowana została parafia. Od jesieni 2013 r. w domu parafialnym zamieszkał ks. Proboszcz. Z dniem 1.02.2015 r. do parafii włączona została wieś Trzciany. Wiosną 2016 r. przy budowie kościoła osiągniętą stan surowy – otwarty. W niedzielę, 8 maja 2016 r. w nowym kościele została odprawiona pierwsza Msza Św. z okazji uroczystości I Komunii Św.

SKRZESZEW, Parafia Św. Jana Marii Vianneya

Niedziele i święta: 7:30 (od maja do września), 9:00, 11:00 (z udziałem dzieci), 17:00

Dni powszednie: 8:00 (w styczniu), 17:00 (oprócz stycznia)

Ośrodek duszpasterski erygował Abp Henryk Hoser SAC 8 grudnia 2009 roku przez wydzielenie go z parafii Wieliszew i częściowo Chotomów. Ośrodek otrzymał wezwanie Św. Jana Marii Vianneya dla upamiętnienia Roku Kapłańskiego obchodzonego w całym Kościele Powszechnym. Wcześniej, w czerwcu 2009 roku Ks. Krzysztof Krupa, dotychczasowy wikariusz parafii Św. Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowieckim, otrzymał dekret z zadaniem zorganizowania posługi duszpasterskiej i formalności związanych z budową kościoła oraz plebani w Skrzeszewie. Ksiądz zamieszkał gościnnie przy dotychczasowej parafii. Od 19 lipca 2009 roku Ks. Krupa rozpoczął odprawianie niedzielnych Mszy Św. w tymczasowej kaplicy przy ul. Nowodworskiej 57 w Skrzeszewie. Wcześniej posługę tę pełnili księża z parafii w Wieliszewie. Od 1 września Msze Św. odprawianie są codzienne. Wkrótce potem władze gminny użyczyły lokal wyłącznie na potrzeby powstającej parafii, a Abp Henryk Hoser SAC zezwolił na przechowywanie Najświętszego Sakramentu w kaplicy. Powstający ośrodek obejmował następujące wioski: Kałuszyn, Olszewnica Nowa (w części), Poddębie, Sikory, Skrzeszew, Topolina. 30 września 2009 roku Abp Henryk Hoser SAC poświęcił krzyża i teren pod przyszłą budowę. Teren zakupiono w roku 2002, z inicjatywy i z fundacji śp. Reginy Korczyńskiej, pochodzącej ze Skrzeszewa; pragnieniem jej życia było by w Skrzeszecie był kościół. Ks. Krzysztof wraz z organizacją ośrodka podjął starania związane z projektem kościoła i plebanii. Autorem projektu kościoła jest arch. Aleksy Dworczak, a konstrukcji inż. Janusz Frey. Projekt plebani wykonała pracownia „WG-Design” architekta Wojciecha Gałązki. W maju 2010 roku uzyskano pozwolenie na budowę kościoła i plebanii, i przystąpiono do prac fundamentowych plebani i kościoła. W 2010 roku powstał budynek plebani (stan surowy) i fundamenty kościoła. W roku 2011 wzniesiono mury świątyni do wysokości wieńca. Rok 2012 to kończenie prac murarskich na budowie kościoła i prace przygotowujące plebanię do zamieszkania przez księdza. W roku 2013 spotykamy się na niedzielnych Eucharystiach już w kościele, a w dni powszednie nadal w kaplicy.

8 grudnia 2015 roku, w szóstą rocznicę powstania ośrodka duszpasterskiego a zarazem w dniu rozpoczynającym Jubileuszowy Rok Miłosierdzia, Bp Marek Solarczyk sprawował Mszę Świętą, podczas której odczytał dekret Ks. Abp. Henryka Hosera SAC erygujący parafię Św. Jana Marii Vianney’a oraz dekret mianujący Ks. Krzysztofa Krupę, dotychczasowego administratora ośrodka duszpasterskiego, na pierwszego proboszcza tejże parafii.

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży