Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Legionowski

Dekanat: Legionowski

CHOTOMÓW, Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Partyzantów 8, 05-123 Chotomów

Niedziele i święta: 07:30, 09:00, 10:30 (z udziałem dzieci), 12:00, 18:00, 20:00 (w wakacje)

Dni powszednie: 08:00, 18:00

Parafia erygowana w 1. połowie XIV wieku (ok. 1349 roku), należy do najstarszych w diecezji. Czasami podawana jest data późniejsza – ok. 1418 roku. W akcie erekcyjnym parafii Wieliszew z roku 1387 jest wzmianka, że powstała ona z części parafii Chotomów. Na podstawie wizytacji generalnej z 1609 roku wiadomo, że parafia obejmowała cztery wioski: Chotomów, Jabłonnę, Radziszew (obecnie Rajszew) oraz Olszewnicę, stanowiącą własność Adama Nowodworskiego. Archiwum Akt Konsystorza Pułtuskiego z 1775 roku podaje opis kościoła chotomowskiego i stwierdza: „Jest pewne, że ten parafialny kościół od czterystu lat i wyżej zostaje”.

W miejsce pierwotnego kościoła drewnianego biskup płocki Andrzej Stanisław Załuski wzniósł w 1725 roku nowy, również drewniany, który dotrwał do 1865 roku. W latach 1861-1865 zbudowano kościół murowany, z fundacji hrabiego Maurycego Potockiego (właściciela dóbr jabłonowskich), według projektu Franciszka Marii Lanciego. Kościół został konsekrowany w 1893 roku. Budowla ucierpiała w sierpniu 1915 roku w wyniku walk wojsk rosyjskich z Niemcami, a podczas II wojny światowej kościół został poważnie uszkodzony – rozbita została wschodnia ściana, zapadł się dach. Po odbudowie świątynia została rekonsekrowana w 1952 roku przez kard. Stefana Wyszyńskiego.

Obok kościoła znajduje się murowana kaplica oraz brama-dzwonnica z trzema wejściami. Na placu przy kościele stoi figura Matki Bożej z Dzieciątkiem, ogrodzona metalowym płotem (postawiona w 1860 roku, prawdopodobnie na miejscu dawnego kościoła). W 1999 roku parafia obchodziła jubileusz 650-lecia istnienia. Z parafii Chotomów powstały trzy parafie: Wieliszew (1387), Jabłonna (1925) i św. Jana Kantego w Legionowie (1933).

Przy wejściu na cmentarz kościelny ustawiono pomnik św. Jana Pawła II; figura papieża umieszczona jest na cokole granitowym.

JABŁONNA, Parafia Matki Bożej Królowej Polski

Modlińska 105a, 05-110 Jabłonna

Niedziele i święta: 07:30, 09:00, 10:00 (kaplica Ojców Kombonianów), 10:30, 10:30 (kaplica w Choszczówce), 12:00, 18:00

Dni powszednie: 06:30 (kaplica Ojców Kombonianów), 06:30 (poza Adwentem o 7:00), 07:00 (w Adwencie o 6:30), 07:30, 18:00, 18:30 (kaplica Ojców Kombonianów)

Parafię erygował kard. Aleksander Kakowski 1 sierpnia 1925 roku z części parafii Chotomów. Miejscowość wzmiankowana jest w 1418 roku jako własność biskupa płockiego Jakuba, który nadał jej prawo chełmińskie; była jego letnią rezydencją. Nazwa wskazuje, że od dawna słynęła z sadów owocowych. W 1773 roku nabył Jabłonnę od Kapituły Płockiej bp Michał Poniatowski, brat króla Stanisława Augusta i późniejszy prymas. To on powierzył budowę rezydencji (1775-1779) twórcy warszawskich Łazienek, królewskiemu architektowi Dominikowi Merliniemu. Park założył Szymon Bogumił Zug. Po nim odziedziczył Jabłonnę książę Józef Poniatowski, a następnie rodzina Potockich. Obecnie znajduje się tu ośrodek konferencyjny PAN i Klub Dyplomatyczny.

W XIX wieku była tu przystań statków parowych, fabryka wyrobów chemicznych i huta szkła. Myśl o powstaniu parafii zrodziła się w roku 1920, a w roku 1921 utworzono komitet budowy kościoła. Tymczasową kaplicę urządzono w domu przy ul. Parkowej. Pierwszy proboszcz, ks. Zygmunt Siedlecki, rozpoczął budowę świątyni na placu ofiarowanym przez hrabiego Maurycego Potockiego. Budowę dokończył ks. Stanisław Skrzeszewski, a świątynię wyposażył ks. Bronisław Sielski.

Owoc wspólnego trudu pierwszych trzech proboszczów i parafian pochłonęła pożoga wojenna: 25 października 1944 roku ustępujące wojska niemieckie wysadziły świątynię i częściowo zniszczyły plebanię. Parafię w takim stanie objął 5 września 1945 roku ks. Józef Abramowicz, który przystąpił do odbudowy kościoła. Tymczasowym miejscem kultu była jedna z sal pałacu Potockich, a potem kaplica urządzona we frontowej części plebanii. 4 września 1949 roku bp Wacław Majewski wmurował kamień węgielny w powstającą z gruzów świątynię, on także konsekrował ją 19 września 1954 roku.

21 lipca 1957 roku kard. Stefan Wyszyński poświęcił trzy dzwony odlane w ludwisarni Emila Kozłowskiego we Wrocławiu. Są to „Stefan” (405 kg), „Maria” (240 kg) i „Jan” (130 kg), napędzane elektrycznie.

LEGIONOWO, Parafia Matki Bożej Fatimskiej

Orląt Lwowskich 8, 05-119 Legionowo

Niedziele i święta: 07:30, 09:00, 11:00 (z udziałem dzieci), 12:30, 18:00 (od maja do września o 19:00), 19:00 (od października do kwietnia o 18:00)

Dni powszednie: 17:00 (od maja do września o 19:00), 18:00, 19:00 (od października do kwietnia o 17:00)

Parafię erygował bp Kazimierz Romaniuk 13 maja 2003 roku, wydzielając ją z parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Legionowie. Jest to najmłodsza wspólnota kościelna w Legionowie. Ośrodek duszpasterski utworzył bp Kazimierz Romaniuk 29 czerwca 1996 roku, pierwszym administratorem (a następnie proboszczem) został ks. Krzysztof Gołaś. Pierwszą Mszę świętą odprawiono 28 kwietnia 1997 roku, a 5 maja 1997 roku bp Kazimierz Romaniuk poświęcił krzyż i plac.

W 1998 roku wybudowano plebanię i kaplicę w stanie surowym, w roku kolejnym wykończono wnętrza. Pierwsza Eucharystia w kaplicy sprawowana była 28 listopada 1999 roku. W lipcu 2006 roku nowym proboszczem został ks. Tomasz Chciałowski. Przystąpił do zagospodarowania terenu kościelnego (boisko ze sztuczną nawierzchnią, plac zabaw, trawniki, krzewy). We wrześniu 2007 roku rozpoczęła się budowa kościoła według projektu arch. Zbigniewa Buchnera. W kwietniu 2008 roku abp Sławoj Leszek Głódź poświęcił mury wznoszonej świątyni. W grudniu 2009 roku odprawiono pierwszą Mszę świętą w budowanym kościele – Pasterkę. 14 maja 2011 roku abp Henryk Hoser SAC dokonał aktu wmurowania kamienia węgielnego.

Kościół wznoszony jest wysiłkiem parafian, darczyńców, gości i zaprzyjaźnionych parafii. Od początku 2012 roku są w nim sprawowane Msze święte. Teren parafialny jest przygotowany szczególnie z myślą o rodzinach z małymi dziećmi (ławeczki, plac zabaw, boisko, stoły do tenisa stołowego). Dwa razy w roku organizowane są festyny rodzinne, a także wyjazdy wakacyjne i zimowe (morze, góry, zagranica). Organizowane są wyjazdy integracyjne dla seniorów.

LEGIONOWO, Parafia Miłosierdzia Bożego

Niedziele i święta: 07:30, 09:00, 10:30, 12:00 (z udziałem dzieci), 13:15 (chrzty w II i IV nd), 18:00

Dni powszednie: 07:00, 15:00 (tylko w piątki), 17:00, 18:00 (w soboty z niedzieli)

Parafię erygował kard. Józef Glemp 20 października 1984 roku z części parafii św. Jana Kantego w Legionowie, Wniebowzięcia NMP w Chotomowie i Przemienienia Pańskiego w Wieliszewie. Pierwszą siedzibą parafii był dom bliźniaczy przy ul. Okrzei 5, własność ks. Tadeusza Adamusa, który w styczniu 1980 roku przekazał go do dyspozycji kurii metropolitalnej. Ks. prał. Stefan Piotrowski polecił ks. Lucjanowi Szcześniakowi, ówczesnemu wikariuszowi parafii św. Jana Kantego w Legionowie, utworzyć w tym domu ośrodek duszpasterski na potrzeby wiernych mieszkających „za torami kolejowymi”.

22 lutego 1980 roku odprawiono pierwszą Mszę świętą i rozpoczęła się katechizacja. Z dniem 23 sierpnia 1980 roku władza kościelna nadała kaplicy tytuł Miłosierdzia Bożego i pozwoliła na przechowywanie w niej Najświętszego Sakramentu; dekretem z 15 grudnia 1980 roku zezwoliła na prowadzenie ksiąg parafialnych. Tę datę należy uznać za utworzenie samodzielnego ośrodka duszpasterskiego. Na mocy dekretu z 9 kwietnia 1984 roku kard. Józef Glemp pozwolił mieszkańcom Legionowa (należącym dotychczas do parafii Chotomów i Wieliszew) na korzystanie, na zasadzie dobrowolności, z posług duszpasterskich w nowym ośrodku. Starania o pozwolenie na lokalizację kościoła i budynków administracyjnych przy pl. Zgody zakończyły się 11 stycznia 1984 roku uzyskaniem stosownej zgody.

W dniu 31 grudnia 1985 roku bp Jerzy Modzelewski poświęcił krzyż i plac pod budowę kościoła. 29 maja 1988 roku bp Kazimierz Romaniuk wmurował kamień węgielny. Od 1 grudnia 1991 roku wszystkie czynności liturgiczne odbywają się w budującym się kościele, a budynek przy ul. Okrzei 5 przejęły Siostry Wspomożycielki Dusz Czyśćcowych i otworzyły w nim dom opieki. Budowa świątyni, zaprojektowanej przez arch. Krzysztofa Chwaliboga i arch. Ryszarda Girtlera, oraz prace wykończeniowe trwały aż do konsekracji, której dokonał bp Kazimierz Romaniuk 2 czerwca 2002 roku.

Na terenie parafii znajduje się zabytkowy zespół willowo-parkowy „Kozłówka” przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej (dawnej Kolejowej). Do zabytków należy też kompleks koszarowy garnizonu carskiego z przełomu XIX i XX wieku, gdzie usytuowana jest filia Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej.

LEGIONOWO, Parafia Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

marsz. Józefa Piłsudskiego 47, 05-120 Legionowo

Niedziele i święta: 07:30, 09:00, 10:15, 11:30, 12:45, 16:00 (poza wakacjami), 18:00

Dni powszednie: 07:00, 07:30 (poza wakacjami), 18:00

Parafię erygował kard. Józef Glemp 7 lutego 1991 roku z części parafii Matki Bożej Królowej Polski w Jabłonnie i św. Jana Kantego w Legionowie. Wiosną 1991 roku rozpoczęto budowę kościoła według projektu prof. Andrzeja Buchnera, prof. Witolda Mieszkowskiego i prof. Andrzeja Żurawskiego, profesorów Politechniki Warszawskiej.

1 maja 1990 roku bp Marian Duś poświęcił krzyż i plac pod kościół. Od maja do września duszpasterstwo sprawowane było „pod chmurką”; jednocześnie trwała budowa tymczasowej kaplicy, którą 7 października 1990 roku poświęcił bp Marian Duś. Kamień węgielny wmurował bp Kazimierz Romaniuk 14 września 1994 roku; on także poświęcił kościół 1 maja 1999 roku. Konsekracji dokonał abp Sławoj Leszek Głódź 25 maja 2005 roku.

LEGIONOWO, Parafia św. Jana Kantego

ks. Józefa Schabowskiego 2, 05-120 Legionowo

Niedziele i święta: 07:00, 08:30, 10:00, 11:30 (z udziałem dzieci), 13:00 (dla młodzieży poza wakacjami), 18:00, 20:00 (w wakacje)

Dni powszednie: 00:00 (całodobowa z wyjątkiem dwóch przerw w środy i soboty od 17:30 do 19:00), 06:15 (poza Adwentem o 6:30), 06:30 (w Adwencie o 6:15), 06:45 (poza Adwentem o 7:00), 07:00 (w Adwencie o 6:45), 18:00

Dni powszednie: 00: 00–23: 59 całodobowa z wyjątkiem dwóch przerw w środy i soboty od 17: 30 do 19: 00

Parafię erygował kard. Aleksander Kakowski 26 listopada 1933 roku z części parafii Wniebowzięcia NMP w Chotomowie. Początek dzisiejszego Legionowa to maleńka osada z przełomu XIX i XX wieku. Powstała obok rosyjskich koszar wojskowych zlokalizowanych przy stacji kolejowej Jabłonna Nowa. Na rozwój osady znacząco wpłynęły wydarzenia lat 1917-1920: jabłonowskie koszary stały się jednym z najważniejszych podwarszawskich punktów organizacji Legionów Polskich, a później Wojska Polskiego. Rosnącą osadę nazwano Jabłonna Legionowa. Według spisu powszechnego z 1921 roku mieszkało tu w 44 domach około 650 osób (nie licząc garnizonu wojskowego, w którym stacjonowało 1500-2000 żołnierzy); dziś mieszkańców jest ponad 50 000.

Decydującym impulsem dla rozwoju Legionowa stała się parcelacja dóbr jabłonowskich hrabiego Maurycego Potockiego. Na wykupionych działkach powstały nowe domy i w 1928 roku Legionowo liczyło już ponad 6000 mieszkańców. Od 17 marca 1930 roku Jabłonna Legionowa, przemianowana na Legionowo, była samodzielną gminą miejską; prawa miejskie miejscowość otrzymała w 1952 roku. Jedynym obiektem sakralnym w Legionowie była kaplica garnizonowa, przebudowana z koszarowej cerkiewki na potrzeby świątyni katolickiej, dostępna tylko dla wojskowych. Mieszkańcy Legionowa uczęszczali na Msze święte i nabożeństwa do odległych o kilka kilometrów kościołów w Chotomowie i Jabłonnie.

W 1930 roku Legionowo było punktem targowym i ośrodkiem przemysłu metalowo-zbrojeniowego. Do 1980 roku stał tu kościół drewniany w stylu zakopiańskim, zbudowany przez mieszkańców w latach 1930-1931 – z inicjatywy ks. Jana Makowskiego, proboszcza parafii Chotomów. Plac pod kościół i budynki parafialne są darem hrabiego Maurycego Potockiego.

Budowę nowego kościoła według projektu arch. Krzysztofa Chwaliboga rozpoczęto 6 czerwca 1979 roku. Kamień węgielny poświęcił i wmurował kard. Stefan Wyszyński 8 października 1979 roku. Kościół poświęcił kard. Józef Glemp w uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, 22 kwietnia 1984 roku. Uroczystej konsekracji dokonał bp Kazimierz Romaniuk, pierwszy ordynariusz warszawsko-praski, 19 października 2003 roku.

LEGIONOWO, Parafia św. Józefa Oblubieńca Najświetszej Maryi Panny

marsz. Józefa Piłsudskiego 5, 05-120 Legionowo

Niedziele i święta: 7:00, 8:30, 10:00, 11:30 (z udziałem dzieci), 13:00 (poza wakacjami), 18:00 (w wakacje o 19:00), 19:00 (poza wakacjami o 18:00)

Dni powszednie: 7:00, 07:30 (poza wakacjami), 18:00

Parafię cywilną erygował kard. Józef Glemp 12 maja 1984 roku. Biskup polowy Wojska Polskiego Sławoj Leszek Głódź ustanowił parafię wojskową 21 stycznia 1993 roku. Kościół wybudowano w 1945 roku jako wotum dziękczynne za zakończenie wojny. Do listopada 1947 roku, gdy przeznaczono go na cele duszpasterstwa wojskowego, pozostawał nieczynny (przez krótki czas korzystała z niego wspólnota starokatolików).

W 1948 roku pokryto dach blachą cynkową, ułożono podłogę i ufundowano ołtarz św. Józefa (obraz namalował Edward Zygarlicki, jako podziękowanie za ocalenie w bitwie pod Monte Cassino. Od początku duszpasterzował tu ks. płk Jan Mrugacz, kapelan wojskowy z okresu drugiej wojny światowej, on był także pierwszym rektorem. Władza metropolitalna z dniem 15 marca 1975 roku zezwoliła wiernym cywilnym na korzystanie z posług w kościele garnizonowym i zobowiązała do prowadzenia ksiąg metrykalnych. Samodzielny ośrodek duszpasterski powstał tu 9 kwietnia 1983 roku. W następnym roku rozpoczęły się przygotowania i budowa nowej świątyni; kamień węgielny, pochodzący z fundamentów Jasnej Góry, poświęcił kard. Józef Glemp w październiku 1984 roku. Budowa kościoła trwała do 1987 roku.

Parafia obejmuje opieką duszpasterską 9. Brygadę Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych w Białobrzegach oraz 2. i 9. batalion 32. Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej w Olszewnicy, Narodowe Centrum Kryptologii w Legionowie, garnizon Kazuń z Mazowieckim Pułkiem Saperów, 2. Ośrodek Radioelektroniczny w Przasnyszu, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Tradycją stały się już procesje fatimskie ulicami parafii, które odbywają się 13 maja i 13 października. W dniach 3 maja, 1 i 15 sierpnia oraz 11 listopada odbywają się uroczystości patriotyczno-religijne.

WIELISZEW, Parafia Przemienienia Pańskiego

Niedziele i święta: 07:00, 07:30 (kaplica w Zegrzu Południowym), 09:00, 10:30 (kaplica w Zegrzu Południowym), 10:30 (z udziałem dzieci poza wakacjami), 12:00, 15:00 (kaplica w Mazowieckim Szpitalu Onkologicznym), 17:00

Dni powszednie: 07:00 (poza wakacjami), 17:30, 18:00, 19:00 (kaplica w Zegrzu Południowym)

Parafię erygował biskup płocki, Ścibor z Radzymina 20 lipca 1387 roku z dóbr Zakonu Kanoników Regularnych z Czerwińska. Miejscowość jest wzmiankowana w 1254 r. jako własność klasztoru w Czerwińsku (tak było aż do końca XVIII w.) choć na Górze Sztachera odkryto ślady obozowiska łowców z V w. przed Chr. W 1 poł. XIX w. należała do Tomasza Kamieńskiego i jego żony Marii Gautier. Pierwszy kościół wznieśli opaci czerwińscy. Kolejny, pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego, Św. Ap. Andrzeja i Mateusza, zbudował w 1728 r. Ks. Mateusz Pożewski, konsekrował go biskup kamieniecki i opat czerwiński Stanisław-Józef Hozjusz 28 sierpnia 1729 roku. Kościół wraz z innymi zabudowaniami regionu uległ całkowitemu zniszczeniu w okresie II wojny światowej (z dawnych czasów ostała się jedynie kaplica-grobowiec na cmentarzu). Starania o budowę kościoła według projektu arch. Zdzisława Konowicza podjął Ks. Walenty Wolski, założył fundamenty w 1950 roku, po czym nastąpiła dłuższa przerwa. Budowę podjął i doprowadził do końca Ks. Feliks Nowak. Konsekracji nowego kościoła dokonał Kard. Stefan Wyszyński 12 sierpnia 1962 roku. W roku 1987 obchodom jubileuszu 600-lecia parafii przewodniczył Kard. Józef Glemp, Prymas Polski.

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży