Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Kobyłkowski

Dekanat: Kobyłkowski

KOBYŁKA (Maciołki), Parafia bł. Księdza Jerzego Popiełuszki

ul. Szeroka 62a,
05-230 Kobyłka

Niedziele i święta: 08:00, 10:00, 12:00

Dni powszednie: 07:00 (w środę), 17:00 (oprócz środy)

Ośrodek duszpasterski Bp Romulad Kamiński erygował 25 grudnia 2018 roku, zaś 6 sierpnia 2019 erygował parafię.

KOBYŁKA (Stefanówka), Parafia św. Kazimierza Królewicza

Niedziele i święta: 8:00, 10:00, 11:30, 13:00 (poza wakacjami), 18:00

Dni powszednie: 7:00, 18:00

Parafię erygował kard. Józef Glemp 15 grudnia 1988 roku z części parafii Świętej Trójcy w Kobyłce. Pierwsze próby tworzenia ośrodka duszpasterskiego na Stefanówce podjął ks. Mieczysław Stefaniuk, wikariusz parafii Świętej Trójcy, który w 1969 roku odprawił kilka Mszy świętych w ogrodzie u państwa Szyszków, jednak władze miasta sprzeciwiły się organizowaniu tego typu zgromadzeń.

10 kwietnia 1983 roku mieszkańcy osiedla Kobyłka-Stefanówka napisali do naczelnika Urzędu Miasta w Kobyłce prośbę o przydzielenie placu, na którym mogliby postawić punkt katechetyczny. Kuria metropolitalna i ks. Kazimierz Konowrocki, proboszcz parafii Świętej Trójcy w Kobyłce, skierowali podobne pisma do Urzędu do Spraw Wyznań w Warszawie. Zgoda na budowę kaplicy i budynku katechetycznego nadeszła 15 kwietnia 1987 roku. Jeszcze w maju władza kościelna powierzyła tworzenie nowej parafii ks. Zygmuntowi Wirkowskiemu. Rok później, 7 maja 1988 roku, ks. Kazimierz Konowrocki odprawił pierwszą Mszę świętą na placu budowy, a bp Kazimierz Romaniuk poświęcił plac i krzyż. 16 czerwca 1988 roku prezydent Warszawy wydał decyzję o ostatecznym ustaleniu lokalizacji budowy.

Nowo budowaną kaplicę poświęcił bp Marian Duś 8 września 1989 roku; stała się też miejscem katechizacji. Ks. Wirkowski od jesieni zamieszkał u państwa Antoniaków, niedaleko kaplicy. W tym czasie trwały starania o zezwolenie na budowę kościoła i plebanii. Ostatecznie nadeszło ono 16 sierpnia 1989 roku.

Autorem projektu kościoła jest doc. inż. architekt Andrzej Buchner, konstruktorem – inż. Andrzej Żórawski. 22 października 1991 roku rozpoczęły się prace, a wiosną fundamenty były już gotowe. Mury świątyni wznosili murarze: śp. Kazimierz Sierota i jego syn Waldemar.

Podczas wizytacji kanonicznej w maju 1993 roku bp Kazimierz Romaniuk poświęcił kamień węgielny (z Ziemi Świętej i katakumb rzymskich) i wmurował akt erekcyjny w tylną ścianę świątyni. 16 kwietnia 1995 roku, w Wielkanoc, ks. Zygmunt Wirkowski odprawił w kościele pierwszą Mszę świętą, a bp Romaniuk poświęcił kościół i poprowadził procesję rezurekcyjną.

W maju 1996 roku sprowadzono z Przemyśla cztery dzwony („Jan Paweł II”, „Święty Kazimierz”, „Maryja” i „Miłosierdzie Boże”, łączna waga 1090 kg), które jesienią 2001 roku zawisły na nowej wieży. W latach 2007-2008 z inicjatywy ks. Bogdana Sałańskiego zmieniono wystrój kościoła. Na ścianie głównej umieszczono rzeźbioną scenę ukrzyżowania Chrystusa, a na ścianach bocznych stacje Drogi Krzyżowej autorstwa Miłosza Płonki, ustawiono ołtarze boczne Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Miłosierdzia Bożego, malowane przez Małgorzatę Ziarkiewicz, przemalowano ścianę główną, dodając złocone lilie andegaweńskie między obrazami patrona parafii Kazimierza Królewicza i Matki Bożej Częstochowskiej. Zakrystia przeszła remont kapitalny i otrzymała nowe meble, pomalowano wnętrze świątyni.

30 października 2011 roku abp Henryk Hoser SAC konsekrował kościół.

KOBYŁKA (Turów), Parafia św. Matki Teresy z Kalkuty

Niedziele i święta: 09:00, 11:00, 17:00

Dni powszednie: 06:45, 17:00

Parafię erygował 1 października 2004 roku bp Kazimierz Romaniuk, wydzielając ją z parafii Świętej Trójcy w Kobyłce. Jej pomysłodawcą był ks. Kazimierz Konowrocki, były proboszcz parafii Świętej Trójcy w Kobyłce. Jego następca ks. Władysław Walczewski po rozpoznaniu terenu i zapoznaniu się z zagospodarowaniem przestrzennym miasta Kobyłka kupił działki pod przyszły kościół, jednak z powodu ciężkiej choroby nie doczekał realizacji dzieła. Dopiero jego następca, ks. prał. Jan Andrzejewski, w 2003 roku podjął inicjatywę utworzenia nowego ośrodka duszpasterskiego w Kobyłce-Turowie. Teren ogrodzono metalowymi przęsłami i umieszczono na placu duży metalowy krzyż.

24 czerwca 2003 roku bp Kazimierz Romaniuk odprawił w tym miejscu pierwszą Mszę świętą, podczas której poświęcił plac pod budowę i krzyż. W czasie uroczystości ogłoszono, że w pracach przy budowie kaplicy wraz z pomieszczeniem mieszkalnym będzie pomagał ks. Jacek Dębski, wikariusz parafii Świętej Trójcy w Kobyłce.

W krótkim czasie (od 13 sierpnia do 13 listopada 2003 roku) postawiono w surowym stanie budynek kaplicy z pomieszczeniem mieszkalnym. W latach 2004-2006 trwały prace wykończeniowe kaplicy i mieszkania, we wrześniu 2004 roku zamieszkał w parafii ks. Jacek Dębski, który został mianowany jej proboszczem.

Pod koniec 2006 roku wykonano projekt koncepcyjny kościoła, który zyskał aprobatę abp. Sławoja Leszka Głódzia. 13 sierpnia 2008 roku, po otrzymaniu pozwolenia na budowę kościoła i budynku gospodarczego, rozpoczęto prace przy budowie kościoła. Do końca 2013 roku udało się założyć dach i pokryć go blachą.

KOBYŁKA, Parafia Świętej Trójcy

Kościelna 2, 05-230 Kobyłka

Niedziele i święta: 7:00, 8:30, 10:00 (dla młodzieży), 11:30 (z udziałem dzieci), 13:00, 15:00 (poza wakacjami w 2 niedzielę miesiąca dla klas II i w 3 niedzielę miesiąca dla kandydatów do bierzmowania), 18:00, 19:30

Dni powszednie: 7:00, 7:30, 8:00 (w czwartki w Bazylice, pozostałe dni w dolnym kościele), 18:00

Nie wiadomo, kiedy powstała wieś Kobyłka. Najstarsza wzmianka archiwalna, pochodząca z 1415 roku, mówi o istnieniu parafii w tutejszej wsi rycerskiej. Na mapach diecezji płockiej z lat 1250-1350 zaznaczony jest tu ośrodek duszpasterski. Stawiałoby to Kobyłkę w szeregu najstarszych osad na Mazowszu i dowodziło istnienia kościoła w Kobyłce już w XIII wieku. W tym samym miejscu, gdzie dziś znajduje się piękna barokowa bazylika, stał niewielki drewniany kościół po wezwaniem św. Anny.

W XVIII wieku Kobyłka była własnością rodu Załuskich. Nowy właściciel, bp Marcin Załuski, miał ambitne plany: już w 1731 roku wyjednał u króla Augusta II przywilej na przekształcenie wsi Kobyłka w miasteczko Załuszczyn (zamierzenia jednak nie zrealizował).

W roku 1736 bp Marcin Załuski zamieszkał w Kobyłce i w latach 1740-1745 wzniósł tu wspaniały kościół pod wezwaniem Świętej Trójcy, uznawany za wybitne dzieło polskiej architektury sakralnej XVIII wieku. Nowatorskie rozwiązania, które zastosował architekt Guido Antonio Longhi, w połączeniu z mecenatem i osobistym zaangażowaniem bp. Załuskiego dały efekt w postaci wyjątkowej świątyni, uważanej za perłę baroku na Mazowszu. Mimo że nie zachowało się całe założenie kalwaryjne, a kościół w ciągu wieków był przebudowywany, niszczony i zmieniał opiekunów (jezuici, bernardyni i księża diecezjalni), to do dziś zachował pierwotny wygląd zewnętrzny.

Wyjątkowość miejsca i świątyni spowodowały, że bp Kazimierz Romaniuk w 1998 roku poprosił Ojca Świętego Jana Pawła II o nadanie kościołowi tytułu bazyliki mniejszej. Po koniecznych akomodacjach abp Henryk Hoser SAC ponownie przedłożył prośbę Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. 9 października 2011 roku świątynia otrzymała tytuł bazyliki mniejszej. Uroczyste nadanie tytułu i poświęcenie nowego ołtarza z marmuru odbyło się 18 czerwca 2012 roku, w uroczystość Trójcy Przenajświętszej, w obecności wielu biskupów, kapłanów i wiernych.

W 2015 roku poświęcono nowo wybudowaną kaplicę i plebanię na osiedlu Maciołki w Kobyłce. Rozpoczęto również budowę kościoła.

Na przestrzeni dziejów z parafii Świętej Trójcy wyłoniło się 20 okolicznych parafii. W ostatnim dziesięcioleciu były to: parafia św. Matki Teresy z Kalkuty w Kobyłce (2004), św. Jana Chrzciciela w Nadmie (2004), Matki Bożej Zwycięskiej „Cudu nad Wisłą” w Ossowie (2007).

MARKI (Struga), Parafia św. Andrzeja Boboli

marsz. Józefa Piłsudskiego 248/252, 05-270 Marki

Niedziele i święta: 07:00, 08:30, 10:00, 11:30, 18:00

Dni powszednie: 07:00, 18:00

Parafię erygował kard. Stefan Wyszyński 27 lutego 1952 roku z części parafii św. Izydora w Markach i Świętej Trójcy w Kobyłce. Jej początki związane są z osobą ks. Antoniego Poławskiego, kapłana diecezji kieleckiej, pracującego przez wiele lat w Ameryce Północnej, który zakupił dużą nieruchomość ziemską i założył zakład wychowawczy dla 50 sierot i ubogich chłopców, prowadzony przez Siostry Rodziny Maryi (działał od 14 października 1927 roku). Od 1936 roku w pracy szkolno-wychowawczej pomagają Siostry Córki Najczystszego Serca Maryi. 24 lutego 1928 roku ks. Antoni Poławski zapisem w testamencie przekazał Zgromadzeniu św. Michała Archanioła całość terenu wraz z prowadzonym dziełem.

Kościół zbudowano w latach 1928-1930, z funduszy ks. Poławskiego, według projektu arch. Feliksa Michalskiego z Warszawy, budowę nadzorował majster-murarz p. Feliks Maciejewski, parafianin. Kościół był pierwszym w Polsce noszącym wezwanie św. Andrzeja Boboli (wówczas błogosławionego). Poświęcił go kard. Aleksander Kakowski 8 listopada 1931 roku. W latach 1976-1977 zbudowano kościół filialny Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w odległym Sierakowie; poświęcił go bp Jerzy Modzelewski 11 grudnia 1977 roku.

W 1975 roku odbudowano wieże zniszczone w czasie wojny, a w 1985 roku dobudowano dwie nawy boczne. 16 maja 1994 roku sprowadzono z Fatimy figurę Matki Bożej, którą pobłogosławił w Watykanie papież Jan Paweł II, i zaprowadzono nabożeństwo fatimskie (od maja do października). Uroczystej konsekracji kościoła dokonał bp Stanisław Kędziora 16 maja 1995 roku.

28 września 2001 roku Zgromadzenie św. Michała Archanioła zakupiło działkę w Słupnie pod budowę kościoła Matki Bożej Fatimskiej, będącego wotum wdzięczności na rok 2000. Samodzielną parafię w Słupnie erygował 13 października 2011 roku abp Henryk Hoser SAC.

NADMA, Parafia św. Jana Chrzciciela

Prymasa Tysiąclecia 17, 05-270 Nadma

Niedziele i święta: 08:30, 10:00, 12:00, 18:00

Dni powszednie: 07:00 (we wtorek), 18:00 (poza wtorkiem)

Parafię erygował Bp Kazimierz Romaniuk 1 października 2004 roku z części parafii Św. Andrzeja Boboli w Markach-Strudze i Świętej Trójcy w Kobyłce. Pierwszym proboszczem został Ks. Grzegorz Mioduchowski, dotychczasowy administrator ośrodka duszpasterskiego.

Nadma to wieś leżąca na południowych krańcach gminy Radzymin. Liczy niewiele ponad tysiąc mieszkańców. Latem 2002 roku rodziny z Nadmy należące do parafii Świętej Trójcy w Kobyłce, nawiedziła figura Matki Bożej Fatimskiej. Mieszkańcy chcąc wyrazić wdzięczność za tę niecodzienną wizytę ufundowali przydrożny krzyż, który postawiono przy ulicy Czarnej. W sierpniu 2002 r. Ks. prał. Jan Andrzejewski, proboszcz parafii Świętej Trójcy w Kobyłce, sprawował w tym miejscu Najświętszą Ofiarę i poświęcił krzyż. Nikt z obecnych nie pamiętał, kiedy ostatni raz, i czy w ogóle, na tych ziemiach była kiedykolwiek sprawowana Msza Św.

8 września 2002 roku do wioski przybył Bp Kazimierz Romaniuk, aby wziąć udział w uroczystościach nadania Szkole Podstawowej imienia Kard. Stefana Wyszyńskiego. Ksiądz Biskup przewodniczył Mszy Św. polowej na placu szkolnym. Podzielił się wówczas refleksją, iż można by utworzyć w Nadmie samodzielna parafię. Pomysł ten spodobał się Ks. prał. Andrzejewskiemu i mieszkańcom. Zatem istnienie parafii zawdzięczamy wstawiennictwu Matki Bożej Fatimskiej oraz słudze Bożemu Kard. Stefanowi Wyszyńskiemu. Wiosną 2003 r. Ks. prał. Andrzejewski rozpoczął poszukiwania dogodnego miejsca pod budowę kościoła, w grę wchodziły trzy lokalizacje. Po Rezurekcji roku 2003 r. Bp Kazimierz Romaniuk w towarzystwie Ks. Andrzejewskiego i Konrada Rytla, Starosty Wołomińskiego, udał się do Nadmy i wspólnie wybrali miejsce pod budowę przy ul. Nowej, potocznie zwanej Graniczką. Teren o powierzchni 0,57 ha położony między ulicami: Nową (obecnie Prymasa Tysiąclecia) i Jaworówką, znajduje się w środku wioski. Po pomyślnym załatwieniu spraw prawno-administracyjnych rozpoczęto prace adaptacyjne: w lipcu 2003 r. teren ogrodzono, postawiono krzyż oraz wiatę z ołtarzem polowym.

W niedzielę 3 sierpnia 2003 roku o godz. 12.00 do Nadmy przybył Bp Kazimierz Romaniuk by poświęcić placu pod budowę i odprawić pierwszą Mszę Świętą. W uroczystości wzięli udział duchowni z pobliskich parafii: m.in. Ks. prał. Jan Andrzejewski/ Ks. prał. Kazimierz Konowrocki, Ks. Maksymilian Sowa CSMA, Ks. prał. Henryk Drożdż. Ks. Grzegorz Mioduchowski, delegowany do organizacji ośrodka duszpasterskiego w Nadmie, oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Nadmy. Podczas wygłoszonej homilii Ks. Biskup zaznaczył, że od teraz to miejsce należy do Boga, a znakiem tego jest postawiony krzyż. Od 3 sierpnia 2003 roku w Nadmie codziennie sprawowana jest Eucharystia. Prace budowlane rozpoczęły się jesienią 2003 r., przystąpiono do budowy budynku plebani i kaplicy według projektu inż. arch. Adama Wagnera. Obowiązki kierownika budowy pełnił bezinteresownie mgr inż. Włodzimierz Kubicki. Do prac chętnie włączyli się mieszkańcy Nadmy (starsi i młodsi, nawet kobiety i dzieci). Do grudnia 2003 r. była gotowa (w stanie surowym) pierwsza kondygnacja budynku, gdzie urządzono prowizoryczną kaplicę i zakrystię. Pod koniec czerwca 2005 r. zakończono główne prace budowlane i wykończeniowe, rozpoczęły prace związane z porządkowaniem placu. Dzieło budowy kościoła spotkało się z wielką życzliwością mieszkańców, którzy co dwa miesiące składają ofiary na ten cel. Do końca 2013 roku wykonano dach na kompleksie kościelnym i pokryto go papą.

OSSÓW, Parafia Matki Bożej Zwycięskiej

Ossów, 05-220 Zielonka

Niedziele i święta: 8:30, 10:00

Dni powszednie: 16:00 (w I piątki miesiąca)

Parafię erygował Abp Sławoj Leszek Głódź 27 kwietnia 2008 roku wydzielając ją z parafii Świętej Trójcy w Kobyłce. Po zwycięskiej bitwie pod Ossowem 1920 r. już we wrześniu odbyło się pierwsze nabożeństwo przy mogiłach żołnierzy. Od roku 1921 zawsze 15 sierpnia, w rocznicę zwycięskiej bitwy, odbywały się uroczystości.

W roku 1921 postawiono pomnik bohaterskim żołnierzom, a obok kaplicę dla sprawowania Mszy Świętych. Po II wojnie światowej teren cmentarza i kaplicy włączono do poligonu wojskowego, co uniemożliwiało wstęp do nich. W roku 1975 Bp Władysław Miziołek wspólnie z proboszczem Ks. kan. Kazimierzem Konowrockim odprawili Mszę Świętą. Uczynili to z narażeniem życia, ponieważ w pobliżu kaplicy w celu przestraszenia urządzono strzelaninę. W latach 80. odzyskano teren i rozbudowano kaplicę. Wielkie w tym zasługi miał Ks. kan. Kazimierz Konowrocki.

Od roku 1992, po utworzeniu Diecezji Warszawsko-Praskiej, odbywały się tu zloty młodzieży w III sobotę września. W każdą niedzielę sprawowana była Msza Święta. Dzięki staraniom Ks. prał. Jana Andrzejewskiego ogrodzono teren kościelny i wytyczono alejki. W 2000 r. ustawiono krzyż dla upamiętnienia Jubileuszu 2000-lecia chrześcijaństwa i stacje Drogi Krzyżowej. W roku 2007 Abp Sławoj Leszek Głódź utworzył Ośrodek Duszpasterski, a 27 kwietnia 2008 roku – Parafię.

SŁUPNO, Parafia Matki Bożej Fatimskiej i bł. Bronisława Markiewicza

Niedziele i święta: 08:00, 10:00, 12:00, 14:00 (kaplica w Sierakowie), 18:00

Dni powszednie: 06:45 (poza wakacjami), 07:30 (w wakacje), 17:00 (kaplica w Sierakowie), 18:00

Parafię erygował Abp Henryk Hoser SAC 13 października 2010 roku, wydzielając ją z terytorium parafii Św. Andrzeja Boboli w Markach-Strudze. Pozwolenie na budowę kościoła i domu zakonnego uzyskano w czerwcu 2001 r., poprzedziła je zgoda ówczesnego biskupa diecezjalnego Bpa Kazimierza Romaniuka. 30 września 2001 roku Bp Kazimierz Romaniuk poświęcił plac pod budowę oraz krzyż. Abp Sławoj Leszek Głódź, ordynariusz diecezji, w dniu 27 listopada 2005 roku wmurował kamień węgielny. Ośrodek duszpasterski został powołany 25 grudnia 2007 r.l w czasie Pasterki. Koncelebrze przewodniczył, z ramienia Kurii Biskupiej, Ks. Dr kanclerz Wojciech Lipka. Administratorem został mianowany Ks. Maksymilian Sowa CSMA. Dekret zamiany ośrodka duszpasterskiego na parafię został wydany 15 września 2010 r., obowiązujący z dniem 13 października 2010 r. i podpisany przez Abpa Henryka Hosera SAC. Proboszczem parafii został mianowany dotychczasowy Administrator Ks. Maksymilian Sowa CSMA i pełnił ten urząd do końca lipca 2014 r. W tym czasie były kontynuowane prace związane z wykończeniem świątyni, budynku plebani oraz terenu przykościelnego. Od sierpnia 2014 r. obowiązki proboszcza podjął Ks. Piotr Kluk CSMA. Zwiększył także w tym czasie skład personalny duszpasterzy parafii z dwóch na trzech kapłanów. Jesienią 2014 r. w znacznej części wykończono budynek plebani, co umożliwiło zamieszkanie i bycie kapłanów „na miejscu”, w parafii. W sierpniu 2015 r. Przełożony Generalny Zgromadzenia Św. Michała Archanioła Ks. Kazimierz Radzik erygował Dom Zakonny w Słupnie, w którym poświęcenia kaplicy zakonnej dokonał Ks. Bp Barek Solarczyk. W 2015 r. przeprowadzono pozytywnie odbiory budowlane budynku świątyni, domu zakonnego oraz terenu przykościelnego.
Aktualnie świątynia jest w trakcie – poza małymi uzupełnieniami – wykończona. Na dzwonnicy przylegającej do budynku świątyni zainstalowano cztery dzwony, które jesienią 2015 r. uroczyście poświęcił Ks. Bp Marek Solarczyk. Wykończono i wyposażono sale na cele duszpasterskie. Natomiast budynek domu zakonnego w znacznej części został wykończony. Kontynuowane są prace związane z zagospodarowaniem terenu przestrzennego wokół kościoła i budynku domu zakonnego (bramy, ogrodzenie, parking itp.).

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży