Duchowa Adopcja dziecka poczętego

Modlitwa codzienna

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

Matka
 
Strona główna
Fragment Ślubów
Formuła przyrzeczenia
Pytania i odpowiedzi
 
Opracowanie komputerowe: ks. Adam Banaszek Ostatnia modyfikacja: 8 kwietnia 1997 r.