Diecezja Warszawsko-Praska
2017/18: Peregrynacja Obrazu MB Jasnogórskiej