Diecezja Warszawsko-Praska
List Bp. Kędziory o ingresie Abp. Głódzia
Warszawa, 27 sierpnia

Drodzy Bracia i Siostry!


W Uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej, dnia 26 sierpnia br. Ojciec Święty Jan Paweł II powierzył Kościół Warszawsko-Praski nowemu Pasterzowi, Księdzu Arcybiskupowi Sławojowi Leszkowi Głódziowi, dotychczasowemu Biskupowi Polowemu Wojska Polskiego, który obejmie Diecezję w sposób przewidziany przez prawo kościelne w sobotę, dnia 2 października br. we wspomnienie Aniołów Stróżów.

Ksiądz Arcybiskup urodził się w 1945 r. w Bobrówce, na terenie Archidiecezji Białostockiej. Święcenia kapłańskie przyjął w Białymstoku, w 1970 r. Studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i Instytucie Katolickim w Paryżu. Doktoryzował się w Papieskim Instytucie Orientalnym w Rzymie w zakresie prawa kanonicznego Katolickich Kościołów Wschodnich. W 1991 roku otrzymał sakrę biskupią i został mianowany Biskupem Polowym Wojska Polskiego. W lipcu br. podniesiony do godności Arcybiskupa ad personam.

Ksiądz Arcybiskup przybywa do nas jako głosiciel Ewangelii i pasterz Ludu Bożego. Pragniemy już teraz otoczyć go modlitwą, aby Jego posługa w naszej Diecezji była jak najbardziej owocna w łaski. Chcemy również przygotować nasze serca na przyjęcie nowego Biskupa Diecezji w duchu wiary, widząc w nim Ojca i Pasterza.

Pragnę również zachęcić do modlitwy dziękczynnej za posługę dotychczasowego Pasterza Diecezji, Księdza Biskupa Kazimierza Romaniuka, pierwszego Biskupa Warszawsko-Praskiego, a przede wszystkim za Jego ojcowskie serce i olbrzymi wysiłek włożony w zorganizowanie struktury nowej Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Już dzisiaj zapraszam do uczestnictwa w uroczystym ingresie Księdza Arcybiskupa do Katedry Warszawsko-Praskiej, który odbędzie się w sobotę dnia 2 października br. o godz. 11.00. Proszę zatem kapłanów, osoby życia konsekrowanego, oraz Was wszystkich, Siostry i Bracia, byście tak zaplanowali dzień 2 października, aby móc świętować ten dzień razem ze swoim Biskupem. Sprawy szczegółowe związane z organizacją ingresowych uroczystości przekażą Wam kapłani w komunikatach duszpasterskich.

Prosząc o modlitwę w intencjach nowego Pasterza Kościoła Warszawsko-Praskiego, serdecznie Was pozdrawiam

+ Stanisław Kędziora
Biskup pomocniczy Warszawsko-Praski

Warszawa, dnia 27 sierpnia 2004 r.

Dod. Ks. Wojciech Lipka 27.08.2004 o 21.38