Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » 90-lecie Domu Pomocy Społecznej w Niegowie

90-lecie Domu Pomocy Społecznej w Niegowie

Dom Pomocy Społecznej w Niegowie, założony i prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego, obchodzi swoje 90-lecie. Z tej okazji we wtorek 28 września na terenie ośrodka odbyły się uroczystości jubileuszowe. Mszy Świętej przewodniczył Biskup Warszawsko-Praski Romuald Kamiński.

Liturgię koncelebrowali m.in. rektor Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie ksiądz Wojciech Bartkowicz oraz rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej ksiądz Tomasz Sztajerwald. Klerycy warszawskich seminariów od wielu lat odbywają w Niegowie praktyki.

Podczas homilii biskup Romuald Kamiński nawiązywał do charakteru posługi sióstr zakonnych oraz pracowników świeckich, którzy na co dzień pracują w Domu Opieki Społecznej w Niegowie.

Chcemy dziś podziękować Panu Bogu za służebność. To piękna cecha, gdzie ofiarujemy swoje siły – umysłu, kochające serce i sprawność rąk – żeby pomagać każdego dnia drugiemu człowiekowi. To jest jedna z piękniejszych cech ludzkich i form życia – być pomocnym dla innych, służyć.

– Takiej postawy uczył nas Pan Jezus – podkreślił biskup Romuald Kamiński.

Podczas ostatniej wieczerzy obmywał apostołom nogi. On chciał ich nauczyć służebności wobec innych. W tak ważnej chwili! W starożytnym świecie taką czynność wykonywali niewolnicy, więc Pan Jezus pokazał, że poświęca się dla ludzi całkowicie. Tutaj, w Niegowie, tej służby jest pełno. Od podłogi do sufitu. Cały dom przez cały dzień przepełniony jest służbą, alle żebyście dobrze zrozumieli. To nie jest tak, że jedni służą drugim i można podzielić wspólnotę domu, że są osoby służące i te, które odbierają służbę. Tu byłby ogromny błąd. My wzajemnie sobie służymy na różny sposób. Siostra czy ktoś z personelu świeckiego wykonuje określone zadania, a mieszkańcy domu na swój sposób odpłacają dobrym słowem, modlitwą, cierpieniem. Naprawdę trudno nieraz powiedzieć, kto więcej robi dla drugiego. Nad tym trzeba czasami się naprawdę zastanowić, ale ten dom na pewno ma ogromny potencjał dobra właśnie przez tę wzajemną służebność, która jest rodzajem miłości.

W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych: urzędu marszałkowskiego, starostwa powiatowego w Wyszkowie oraz gminy Zabrodzie, a także proboszcz parafii w Niegowie ksiądz Emil Adler. W imieniu marszałka województwa mazowieckiego radny Mirosław Augustyniak wręczył na ręce przełożonej generalnej s. Anuncjaty Elwiry Zdunek medal pamiątkowy „Pro Masovia”. Odznaczenie przyznawane jest osobom i instytucjom, „które całokształtem działalności zawodowej, społecznej, publicznej lub realizacją swoich zadań na rzecz Województwa Mazowieckiego wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju Mazowsza.”

„Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Niegowie był zorganizowany i od początku prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego. Jego istnienie datuje się od 1931 roku, kiedy to Założycielka Zgromadzenia Matka Wincenta Jadwiga Jaroszewska zakupiła w Niegowie część majątku z zabudowaniami, by stworzyć tu dom dla dzieci z upośledzeniem umysłowym”. Obecnie w Domu przebywa 100 osób z niepełnosprawnością intelektualną. Więcej o działalności Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego oraz Domu Pomocy Społecznej w Niegowie można przeczytać na stronie internetowej ośrodka.

fot. Jakub Troszyński

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży