Diecezja Warszawsko-Praska
Pakiety synodalne do odbioru w Kurii
23 listopada 2021 roku

Warszawa, 23 listopada 2021 roku

Czcigodni Księża Dziekani,

w skrzynkach dziekańskich w Kurii zostały rozmieszczone pakiety synodalne. Znajdują się w nich materiały pomocne w realizacji w parafiach Synodu o synodalności. Prosimy Księży Dziekanów o rozprowadzenie tych pakietów po parafiach. W materiałach znajdziemy: ankiety, Vademecum i plakat do gabloty parafialnej informujący o przebiegu Synodu.

Z kapłańskim pozdrowieniem

+ Jacek Grzybowski
wikariusz generalny

Dod. Jakub Troszyński 23.11.2021 o 11.52, akt. 22.12.2021 o 10.12