diecezja.waw.pl/7756Matka Boża Zwycięska – Patronka Diecezji
Diecezja Warszawsko-Praska
Msza Święta dziękczynna za dar beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego i Matki Róży Czackiej (foto, video)
21 listopada 2021 roku, bazylika katedralna św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika

W uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, w niedzielę 21 listopada, diecezja warszawsko-praska dziękowała za dar beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego i Matki Róży Czackiej. Mszy Świętej o godzinie 12:30, w bazylice katedralnej św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika w Warszawie będzie przewodniczył Biskup Warszawsko-Praski Romuald Kamiński.

Homilię wygłosił biskup pomocniczy diecezji Jacek Grzybowski:

Inaczej było za czasów Prymasa Wyszyńskiego, inaczej na początku nowej Polski po 89' roku, inaczej jest teraz, ale musimy uczyć się wciąż na nowo realizowania prawdziwego Królestwa Chrystusa, Królestwa prawdy i sprawiedliwości, pokory i miłości bliźniego czynnej, która realizuje się nie w słowach, ale w konkretnych działaniach. Królestwo, które jest niewidzialne, które nie ma mocy spontaniczności wielkich władców, które jest ukryte, jak ukryty jest ten Król. Ukryty w Chlebie Eucharystycznym, w modlitwie, we wspólnocie ubogich i prostych ludzi. Ukryty jest także w Kościele. Tego Chrystusa czcimy, tego uznajemy za naszego Władcę, ten Chrystus jest dla nas Przewodnikiem, Pasterzem i Królem.

Przed Mszą Świętą wykład pt. „Znaczenie prymasostwa kardynała Stefana Wyszyńskiego dla Kościoła i Polski" wygłosiła dr Ewa Czaczkowska z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Podczas Eucharystii do świątyni zostały wprowadzone relikwie błogosławionego kard. Stefana Wyszyńskiego. Liturgię uświetnił Chór Katedry Warszawsko-Praskiej Musica Sacra pod dyrekcją Pawła Łukaszewskiego.

Zdjęcia z uroczystości można zobaczyć tutaj.

Zapraszamy wszystkich wiernych diecezji warszawsko-praskiej i gości na wspólne dziękczynienie za dar beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego i Matki Róży Czackiej. Mszy Świętej w niedzielę, 21 listopada, o godzinie 12:30, w bazylice katedralnej św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika w Warszawie będzie przewodniczył Biskup Warszawsko-Praski Romuald Kamiński.

Przed Mszą Świętą, o godzinie 12.10, zapraszamy na wysłuchanie wykładu dr Ewy Czaczkowskiej z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego pt. „Znaczenie prymasostwa kardynała Stefana Wyszyńskiego dla Kościoła i Polski.”

Podczas Eucharystii do świątyni zostaną wprowadzone relikwie błogosławionego kard. Stefana Wyszyńskiego. Liturgię uświetni Chór Katedry Warszawsko-Praskiej Musica Sacra pod dyrekcją Pawła Łukaszewskiego.

Msza Święta za dar beatyfikacji
kard. Stefana Wyszyńskiego i Matki Róży Czackiej

21 listopada, niedziela
godz. 12:30
Bazylika katedralna św. Michała Archanioła
i św. Floriana Męczennika w Warszawie

Dokument został dodany dnia 10.11.2021 o 10.51, ostatnio aktualizowany 22.11.2021 o 13.54