Diecezja Warszawsko-Praska
Zaproszenie na Różaniec Pasyjny
28 października 2021 roku, ul. Fieldorfa 1

Wspólnota Duchowych Niewolników Maryi
spotykająca się przy Parafii św. Ojca Pio
zaprasza na Różaniec Pasyjny – Z Maryją pod Krzyżem.

Świat ginie, bo nie myśli o Męce Jezusa Chrystusa.
Czyń wszystko, co możesz, by o niej myślał, by się zbawił.

Dod. Joanna Solak 26.10.2021 o 10.23