diecezja.waw.pl/7674Matka Boża Zwycięska – Patronka Diecezji
Diecezja Warszawsko-Praska
Napełniać życie Miłosierdziem: Warsztaty o lęku
26 – 28 listopada 2021 roku, Dom Św. Faustyny w Ostrówku

Zapraszamy na warsztaty do Domu Św. Faustyny w Ostrówku, prowadzone przez ks. dr. Tomasza Knopa w oparciu o spotkanie z tekstami biblijnymi.

W naszych warsztatach chcemy pochylić się nad tematem lęku, który dotyczy każdego człowieka, a doświadczamy go w najróżniejszych sytuacjach życiowych. Pojawia się jako pierwsze uczucie, gdy się rodzimy i jest ostatnim, gdy umieramy. Towarzyszy nam przez całe życie i jest najsilniejsze, bo wiąże się z naturalną koniecznością obrony siebie i swojego życia. Lęk ma różne oblicza: lęk przed byciem sobą, brakiem akceptacji, samotnością, podejmowaniem decyzji, uczuciami a nawet miłością.

Bóg kieruje do nas Słowo: Nie bój się, bo ja jestem z Tobą (Iz 41, 10). To Słowo wydaje się być często Słowem abstrakcyjnym doświadczeniowo i mało pomocnym w naszej codzienności. Jednak, wierząc Bogu, chcemy poddać się prowadzeniu i mocy Słowa, by ono kształtowało nasze serca, a ostatecznie prowadziło ku większemu zaufaniu Jemu i pokojowi wewnętrznemu.

Warsztaty prowadzone są metodą bibliodramy; rozpoczynamy od osobistego rozważania tekstu biblijnego, po którym nastąpi możliwość wcielania się w role osób ze sceny ewangelicznej a na końcu - omówienie przeżyć z tym związanych. Praca ta obejmuje zarówno ciało, psychikę i duszę człowieka, a wszystko w klimacie wolności, akceptacji, zrozumienia oraz wzajemnego szacunku i zaufania.

Na warsztatach poruszone będą tematy:

Informacje organizacyjne:

Serdecznie zapraszamy!
Dokument został dodany dnia 24.09.2021 o 13.05